Prezentare
Contact
lecturile liturgice de azi
Îndurarea Divină
pagina Facebook a parohiei romano-catolice din Galaţi
biserica parohială romano-catolică din Galaţi
pagina filialei Folteşti a parohiei romano-catolice din Galaţi
Calendarul Romano-Catolic 2018
Viaţă de credinţă
Sfânta Fecioară Maria, Regina Cerului
site Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
site Ordinul Fraţilor Minori Conventuali - Provincia Sf. Iosif din România
Creştin Se Devine - blog personal pr. Cristian Blăjuţ
site Asociaţia Familiilor Catolice Vladimir Ghika
site Alianţa Familiilor din România

CatolicaGalaţi - Acasă

pr. Iosif Balint şi pr. Eugen Blăjuţ sr. sfinţesc locul casei Surorilor Inimii lui Isus din Oradea

PRO MEMORIA - Pǎrintelui Eugen Blăjuţ sr.

Fiecare om poate dobândi desăvârşirea doar dacă se ancoreazǎ la Dumnezeul său Creator, îşi abandonează întreaga viaţă şi permite ca El să o modeleze şi s-o formeze pe deplin. Sfântul Paul a scris: „Dumnezeul nostru e foc ce mistuie”. Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu este focul ce mistuie, care modelează aproape topind în El creatura. Permite omului să experimenteze păcatul, răul, suferinţa şi atunci când strigă către El, îl scoate din pustie, îi vorbeşte sufletului, ca un Mire îndrăgostit, îl cheamă, îl purifică, îl face fericit şi-l închide în Inima Sa. Prin Sfânta Împărtăşanie îl ridică în Prezenţa Dumnezeiască.

Cel care Il primeşte cu inima curată în sufletul său, devine pe deplin una cu Isus, se mistuie în EL ca o minusculă picătură de apă în Oceanul Iubirii. Iar când ajunge să priceapă, strigă beat de fericire, ceea ce apostolul Paul a scris: „Trăiesc, dar nu mai sunt eu cel care trăiesc ci Cristos trăieşte în mine”. Aceasta este ca şi o unire veşnică, de nedespărţit. Aceasta este chemarea divină adresată fiecărui suflet şi este necasar sǎ răspundem cu DA acestei chemări.

Pǎrintele Eugen Blajuţ sr. a rǎspuns cu acest DA, din tinereţea sa. Oraşul Oradea avea sǎ fie locul unde a jurat în 1954 sǎ-l slujeascǎ cu iubire şi bucurie pe Domnul Dumnezeu, din toatǎ inima şi din tot sufletul, prin sacramentul preoţiei. Şi a slujit frumos şi bine peste 60 de ani. Alegerea a fost fǎcutǎ la 29 de ani şi a contribuit la ea amintirea anilor de şcoalǎ teologicǎ greco-catolică, sub îndrumarea unor personalitǎţi puternice, între anii 1947-48.

„În vara anului 1947 Preasfinţitul episcop Valeriu Traian Frenţiu a solicitat Pǎrintelui Provincial Iosif Petru Pal să-i trimită fraţi teologi care să se pregătească la Oradea în rit oriental şi se înfiinţase totodată un Colegiu Franciscan. Pr. Ştefan Tătaru, care primise această sarcină, se prezintă la parohia Adjudeni-Roman unde se aflau în vacanţă studenţii teologi din anii 3 şi 4 şi, aşa cum îmi relatează chiar pǎrintele Blăjuţ, «vorbeşte fraţilor despre activitatea în biserica greco-catolică; la urmă întreabă cine ar fi dispus să se ofere pentru a activa în acest rit? Din anul 4 s-au oferit fraţii Rotaru Mihai şi Gheorghe Dumitraş, iar din anul 3 fraţii Petru Bosoi, Iosif Gabor, Mihai Măcincă, Iosif Sabău, Iosif Simon şi subsemnatul Eugen Blăjuţ. Spre sfârşitul lunii septembrie, noi cei 8, sub conducerea pr. Iosif Tălmăcel, numit superior al noului Convent am plecat cu trenul spre Oradea. [...] Preasfinţitul Traian Frenţiu ne-a primit cu mare bucurie şi urări de bine. În luna octombrie am început să urmăm studiile de teologie având ca profesori pe părinţii canonici Tămâian Coriolan, Georgescu Ioan, Iuliu Hârţea, Simeon Crişan, Francisc Hubic şi alţii». După desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice şi a ordinelor religioase, fiecare si-a urmat propriul drum în viaţă, doar trei au revenit să lucreze în «via» din care au fost izgoniţi şi ne-au părăsit unul câte unul, preoţii: Ştefan Tătaru, Iosif Sabău şi acum, Eugen Blăjuţ senior! Dumnezeu să-i odihneascǎ!” (Vasile Dumitraş, OFS „Sfânta Maria”, Oradea) [...]

comunitatea greco-catolică din Oradea

click pentru citirea articolului complet...

Isus şi Maica Îndurerată, pe drumul spre Golgota

Tăcerea ca premisă a ascultării şi comunicării

„Tăcerea nu se reduce la absenţa cuvintelor, ci la dispoziţia de a asculta alte voci: cea a inimii noastre şi mai ales vocea Duhului Sfânt.” (Papa Francisc, Audienţa din 10.01.2018)

Chiar şi în epoca digitală fiecare dintre noi este pus în faţa necesităţii de a fi o persoană autentică şi reflexivă. O persoană educată în dispunerea la tăcere în anumite momente ale zilei, momente în care să fim în stare de a ne asculta vocea interioară şi vocea lui Dumnezeu. Din aceste momente se poate naşte dispoziţia de a ne ruga, de a întâlni tăcerea lui Dumnezeu şi cuvântul său. Să nu lăsăm să se piardă aceste experienţe, să le reînnoim căutând semnificaţia lor profundă şi funcţiunea lor purificatoare. Citim în Imitaţia lui Cristos: „În tăcere şi linişte, sufletul credinciosului găseşte metoda cea mai bună de a-şi însuşi semnificaţia secretă a Sfintelor Scripturi”. Să recunoaştem cu admiraţie străduinţa acelor persoane care, la chemarea Domnului, şi-au consacrat întreaga viaţă contemplaţiei, făcând din tăcere o condiţie esenţială în experienţa lor de credinţă. Existenţa acestora constituie o condamnare hotărâtă a freneziei şi a consumismului, pe cale de a „îneca” omenirea neliniştită şi orientată spre sine, pentru ca lumea să înţeleagă ceea ce contează cu adevărat.

Fără tăcerea noastră vocea lui Dumnezeu se simte „obosită” să facă cale până la inima noastră lipsită de atenţie, „aglomerată” de prea multe gânduri şi de atâtea voci străine. Tăcerea ca şi cuvântul nu se opun şi nu se exclud, însă fiecare îşi reclamă propriul său spaţiu, pentru ca la întâlnire, fără a se suprapune, să prindă fiecare şi mai multă putere. Tăcerea, în accepţiunea sa proprie, este mai ales un element integrant în procesul comunicării. Avem un exemplu în muzică, unde pauzele sunt importante pentru tonurile melodice. La fel, se poate observa într-un discurs că momentele de tăcere fac să se distingă mai bine înţelesul cuvintelor, le dau expresivitate şi facilitează comunicarea.

Mai cu seamă tăcerea ne este necesară pentru că ea ne dă încredinţarea de a fi ascultaţi şi de a avea o bună comunicare. Este inutil a vorbi, dacă nu eşti ascultat. Şi atunci când vorbim interior aşteptăm să fim ascultaţi. Să rămânem în tăcere ne este cerut, şi să avem voinţa de a rămâne în relaţie. Să fi existat numai vorbirea am fi rămas prizonieri doar ei, ar fi acoperit totul, fără să fim în stare de ascultare şi de distanţare faţă de tot ce vine din realitatea concretă. Mulţumită tăcerii, putem depăşi dificultatea de a vorbi, de a ne exprima, de a traduce tot ce experimentăm, ce simţim faţă de toate câte există, începând cu Dumnezeu. Fără tăcere, nu am reuşi să spunem că Dumnezeu e un mister pe care nu-l putem cuprinde şi nici epuiza. [...]

Ionel Gheorghiu

click pentru citirea articolului complet...


pr. Eugen Blăjuţ sr.

Un Francisc al zilelor noastre
In memoriam pr. Eugen Blăjuţ sr. (OFM Conv.)

Nici măcar nu-l cheamă Francisc, Francesco, Francois, Ferenţ sau Franco. N-a fost niciodată în Franţa, iar porecla „Francezul”, devenită nume de botez iar apoi renume pentru fiul lui Pietro Bernardone, nu i s-ar potrivi câtuşi de puţin.

Nu s-a născut în pitoreasca Umbrie, iar tatăl său nu era neguţător de postav. Părinţii săi nici măcar nu au fost bogaţi, ci ţărani simpli dintr-o comună din nordul Moldovei. Şi chiar dacă pe mama sa n-o chema Donna Pica, a fost la fel de evlavioasă şi grijulie în a-i sădi în suflet fiului ei, iubirea către Mântuitor şi către Maica Preacurată. De la ea a învăţat primele poveşti despre Bambino Gesu şi pururi Feciorelnica Sa Maică. Şi tot de la ea a deprins că a fi creştin nu înseamnă numai o fericire perpetuă dăruită în chip gratuit, fără discernământ, oricui, ci asumarea unei responsabilităţi, înseamnă a-ţi lua de bună voie crucea şi a-l urma pe Cristos. Că înainte de Paradis trebuie să urci măcar o dată Golgota şi nu numai ca simplu privitor, contemplând cu nesaţ spectacolul crucii, dar şi ca osândit, doborât de povara bârnei, împodobit cu o tiară de spini.

Şi poate că lucrul cel mai frumos pe care l-a aflat de la mama lui ţărancă a fost smerenia, dar nu o smerenie slugarnică, ci demnă, măreţia acestei sublime umilinţe şi nimiciri de sine, luminându-i ca un nimb fruntea înaltă, senină.

A fost ca şi Francisc, un tânăr fermecător, fascinant. Aspectul fizic l-ar fi îndreptăţit să se facă, poate, actor de cinema, vedetă de televiziune. Trăsăturile fine, delicateţea, obrazul palid, suav, ochii mari, de un albastru intens, expresivi, gura frumos desenată, o statură potrivită, ni-l aduc în închipuire pe tânărul Francisc, regele trubadurilor petrecăreţi din Assisi, cântând în plin Ev Mediu serenade pe sub balcoanele unor misterioase madone, prinţese sau chiar zâne. [...]

Cezarina Adamescu

click pentru citirea articolului complet...


pr. Anton Demeter

Fidelitate în credinţă până la martiriu
Pr. Anton Demeter (OFM Conv.) - profil spiritual

În spaţiul duhovnicesc transcendent al ascezei şi rugăciunii, aproape inaccesibil cugetului şi raţiunii, spaţiu ce ţine de categoria supranaturalului, dincolo de stricăciunea şi zădărnicia celor lumeşti, trăieşte un preot al durerii şi suferinţei, un martor neîndoielnic al abuzurilor criminale săvârşite de nefastul regim totalitar comunist.

Este vorba de părintele Anton Demeter (OFM Conv.), născut în satul Butea, comuna Boteşti din judeţul Neamţ, la 17 septembrie 1925. Este ziua când creştinii sărbătoresc primirea stigmatelor de către Sfântul Francisc pe Muntele Verna. Poate că nu întâmplător s-a născut în această zi, a stigmatelor dureroase. În calitatea sa de preot, hirotonit la 27 de ani, a dat dovada supremă a mărturiei pentru Cristos în condiţiile inumane de detenţie la care au fost supuşi episcopii, preoţii şi unii credincioşi în regimul trecut. Să nu ne fie teamă de afirmarea adevărului, pentru că destul timp am făcut-o. Părintele Anton – un alt fel de stigmatizat - este pentru toţi confraţii întru preoţie ca şi pentru credincioşi, un exemplu viu de tărie şi statornicie în credinţă. Un vlăstar al mişcării de rezistenţă a Bisericii Catolice, personalitate complexă şi desăvârşită, împodobită cu variate însuşiri morale şi duhovniceşti, de nenumărate calităţi şi virtuţi. Acest portret ar părea la prima vedere exagerat, dacă nu am cunoaşte câteva elemente din biografia acestui trăitor în spaţiul admirabil al rezistenţei morale interioare.

Martirajul contemporan este sigla care s-a întipărit în trupul şi sufletul unui mare număr de preoţi şi călugări care au dat mărturie despre Cristos cu propria viaţă, fiind persecutaţi, alungaţi, închişi, maltrataţi, suspectaţi, deportaţi, obligaţi la muncă forţată, decăzuţi din drepturi. Când cineva îşi dă proba sângelui pentru credinţă, este drept să i se cinstească memoria şi numele său rămâne înscris în catalogul sfinţilor. Dar când martirajul este o încercare prelungă care durează zeci de ani şi uneori o viaţă întreagă, este cu atât mai meritoriu. [...]

Cezarina Adamescu

click pentru citirea articolului complet...


Duccio di Buoninsegna - Nativita

Noi vedem lumina
de Anselm Grun

Să îl primim pe Isus ca pe un copil şi să-l îmbrăţişăm ca pe un copil. Să nu ne folosim de El pentru a mări gloria noastră. Pentru a înţelege secretul lui Isus, trebuie să simţim copilul din noi. Pentru a-l întâlni pe Isus, trebuie să avem o inimă de copil, deschisă spre iubire şi spre uimire. Mulţi oameni ne vor desconsidera socotindu-ne copilăroşi, că în lumea succesului şi a concurenţei mai credem în iubirea curată, că încă ne mai bazăm pe acest Isus, care merge pe drumul crucii, al eşecului aparent.

De Crăciun Dumnezeu vine în lume. Dumnezeu devine om. Când Dumnezeu devine om, intră şi prin poarta inimilor noastre, inima fiecăruia. Dragostea speră totul de la Dumnezeu. Ea are încredere că Dumnezeu va săvârşi minuni în noi, în toţi pe care îi iubim. Dragostea speră tot. Speranţa este un alt aspect al credinţei. Dacă iubim, sperăm că o persoană se poate dezvolta, că binele devine tot mai puternic.

traducere din limba germană:   Maria Turtă


Galaţi 2018 - sărbătorirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

Sărbătorirea Zilei Minorităţilor Naţionale
Spectacol de muzică şi poezie în biserica parohială  (17 decembrie 2017)

Duminică la prânz, după Sfânta Liturghie comunitară de la ora 11, în biserica catolică din Galaţi a avut loc un eveniment cultural şi religios deosebit, prilejuit de apropierea marii sărbători a Naşterii Domnului. Manifestarea s-a desfăşurat în ajunul Zilei Minorităţilor Naţionale din România (18 decembrie), recent instituită prin lege, motiv pentru care în program au existat momente prezentate chiar de reprezentanţi ai minorităţilor italiană, germană, romă şi turcă din Galaţi.

Programul a fost variat, cuprinzând cântece şi colinde de Crăciun interpretate de copii, piese muzicale pentru pian şi vioară unde s-au remarcat atât „micii virtuozi” cât şi profesorii lor, lucrări corale polifonice interpretate de corul Facultăţii de Arte din Galaţi sub conducerea părintelui paroh şi profesor Cristian Dumea, versuri şi poveşti. Un moment deosebit a fost recitarea de către reprezentanta minorităţii turce a unei poezii din lirica mistică musulmană, din secolul al XIII-lea, exprimând relaţia de iubire dintre poet şi Dumnezeu Creatorul. Am conştientizat că lumea creată de Dumnezeu depăşeşte orizontul cunoaşterii noastre, fapt care ne îndeamnă la respect faţă de celelalte culturi şi ne cere să avem sentimente fraterne faţă de toţi oamenii. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa multor credincioşi catolici şi a numeroşi invitaţi, care de dragul copiilor, al muzicii şi poeziei, au amânat cu aproape două ore obişnuita lor masă duminicală de prânz. [...]

click pentru mai multe informaţii...


Majestatea Sa Regele Mihai al României

„Nihil Sine Deo” - Nimic fără Dumnezeu

„Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult pentru că fără mine nu puteţi face nimic.” (In 15,5)

Aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt adresate tuturor oamenilor, de la cei de jos până la conducătorii de state. Nu poate nimeni rezista răului, într-o lume agitată şi debusolată, dacă nu se încredinţează lui Dumnezeu. Familia Regală a României a exprimat această convingere, în armonie cu aspiraţiile poporului creştin, alegându-şi o deviză inspirată: „Nimic fără Dumnezeu”. Acesta trebuie să fi fost gândul care l-a întărit pe Regele Mihai în situaţiile grele prin care a trebuit să treacă, iar noi acum vedem că a reuşit să străbată drumul său cu o ţinută morală remarcabilă. Dumnezeu i-a dăruit o viaţă lungă, ce a păşit peste anii dictaturii comuniste, poate şi pentru ca noi românii să regăsim imaginea a ceea ce trebuie să fie un conducător de ţară.

Biserica catolică locală a ţinut şi ea să-şi exprime preţuirea pentru Regele Mihai. În seara zilei de marţi 12 decembrie 2017, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, PS Petru Gherghel a celebrat o Sfântă Liturghie cu requiem pentru Majestatea Sa Regele Mihai I. Fotografia Regelui Mihai, înconjurată cu flori, a fost expusă în partea dreaptă a altarului, alături de lumânarea pascală aprinsă, pentru a aminti tuturor că doar Isus Cristos cel Înviat are puterea de a dărui viaţa veşnică, şi că El o va da tuturor celor care cred.

PS Petru Gherghel a amintit la sfârşitul celebrării de vizitele pe care Regele Mihai le-a făcut la Catedrala din Iaşi în 1997 şi în ziua de Crăciun a anului 1999. Episcopul diecezei noastre ne-a invitat să înălţăm rugăciuni pentru odihna sufletului Regelui Mihai I, amintindu-ne de datoria pe care o avem de a ne ruga pentru cei care ne conduc şi pentru cei care ne-au condus.

Odihna cea veşnică dă-i-o lui Doamne şi lumina cea fără de sfârşit să-i strălucească. Să se odihnească în pace. Amin.


medicul preot Martin Benedict

Sfinţii de lângă noi
Provincia Moldova - Leagăn de sfinţi şi de martiri ai credinţei

Cronica unei cărţi:
Medicul preot Martin Benedict. Istoria unui frate franciscan fără tunică
Eusebio Bejan, Silvestru Bejan, Octavian Bejan - Editura Serafica, Roman, 2007

Medicul preot Martin Benedict face parte din pleiada de sacerdoţi care au înfruntat cu eroism, iubire şi sacrificiu dus până la extrem, grelele încercări la care a fost supusă Biserica Romano-Catolică. Mai precis, el este unul dintre cei hirotonisiţi în clandestinitate şi care, deşi nutreau o iubire arzătoare pentru Isus Cristos rămas în Sfânta Taină a Euharistiei, nu au putut să-L celebreze oficial din pricina absurdităţii regimului totalitar. Acesta a fost sacrificiul lor cel mai cumplit, de a nu-L putea oficia liturgic pe Cel căruia îi închinaseră viaţa, munca, aspiraţiile.

Isus Cristos le spusese ucenicilor la Cina cea de Taină, atunci când i-a învăţat să consacre pâinea şi vinul drept Trupul şi Sângele Noului Legământ, cu care să se ospăteze întru amintirea Lui: „Cu mult dor am dorit să mănânc Paştile acestea cu voi înainte de a suferi” (Lc 22,15). Mai apoi Isus le-a dat de înţeles că vor avea de suferit mult pentru acest sacrificiu făcut de El.

A fi preot şi a nu putea să oficiezi Sfânta Liturghie Euharistică este, credem noi, supliciul cel mai groaznic pentru un sacerdot. E ca şi când ţi-ar fi fost smuls din mâini, de o forţă brutală ostilă, diamantul, darul cel mai preţios, darul vieţii. Din mâini, dar nu şi din ochi, auz, inimă, simţire. Omul poate vedea cu ochii minţii, poate auzi glasul Domnului. Poate avea în inimă mărgăritarul ce nu poate fi smuls de mâna omenească, pe Isus Cristos. Dumnezeu are nenumărate căi de a se face prezent în noi. Şi atunci, nimeni nu ni-L poate lua din suflet, din inimă, din întreaga noastră fiinţă, oricât de multe piedici ni s-ar ridica în faţă. [...]

Cezarina Adamescu

click pentru citirea articolului complet...

Isus - Viţa cea Adevărată

Misiunea de Martor al Cuvântului

„Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri.”  (Mt 10,32)

Mai mult decât oricare persoană, creştinul catolic tinde spre a se forma ca Om nou. Nu este vorba despre un orizont al vieţii sale pământene, pe care să şi-l întrezărească. Omul nou nu poate fi nici mitul proferat în trecut, întrucât îi lipseau cele necesare pentru a deveni cu adevărat nou, adică Om împlinit, Om desăvârşit. Dacă am dori să înţelegem semnificaţia acestor atribute de nedespărţit: „nou, împlinit şi desăvârşit”, care rezumă idealul nostru uman, trebuie să ne întoarcem la Sfântul Apostol Paul şi să credem împreună cu el, să credem în „Isus Cristos - cel de ieri şi de astăzi - acelaşi în vecii vecilor” (Evr, 8). Prin El, întreg trecutul omenesc se recapitulează în noi, urmând prin noi, cu noi, un mers infailibil. Prin El, aceia care ne preced ne rămân prezenţi, împreună cu iubirea lor şi cu păcatele lor; aşteptând din partea noastră ca noi să cooperăm la dezrobirea lor; dorind, de asemenea, prin caritatea lor, să facă să rodească şi caritatea noastră, în vederea unor noi creşteri.

Ca urmare, nu vom mai aprecia aşa-zisul „umanism social”, concepţie care în fapt nu eliberează adevărul de eroare, dar vom găsi mult mai atractivă credinţa creştină catolică, care îl respinge în numele adevăratei mântuiri sociale. Creştinul aduce învăţătura catolică spre sine, încercând să împlinească în sine nemărginitele dorinţe pe care Dumnezeu le-a depus în sufletul său şi, mai ales, acea nevoie de unitate spirituală şi socială, de unire sfântă între oameni. Este unica modalitate de transmitere a Harului lui Dumnezeu în sufletele noastre, suflete ce trăiesc în trup de carne, Har care este vizibil şi real în lumea noastră trecătoare. Harul catolic nu este dăruit numai unor aleşi, el este dăruit tuturor celor care sunt capabili de a îmbrăţişa în viaţa lor starea contemplativă, aceea care îi poartă la mântuirea personală.

Noi nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar ştim prea bine că „jocul” libertăţilor noastre lumeşti poate să contracareze intenţiile divine. Secolul nostru care se consideră creştin, dar şi „post-modern” (sic!), dacă se va deturna deliberat de la dreapta credinţă, va fi mai rău decât un secol eretic. Credinţa catolică, care este în ea însăşi o forţă, nu va renunţa niciodată la constanta sa exigenţă. Aceasta pentru că nu s-a născut pentru altceva decât pentru a răspândi pretutindeni domnia lui Cristos, pentru a face ca toţi oamenii să participe la mântuirea salvatoare. Ea nu poate uita profeţiile care au condus mersul său şi au întreţinut speranţa sa. [...]

Ionel Gheorghiu

click pentru citirea articolului complet...

" a fi " este un mare dar

Schimb de daruri
Spovedanie publică, într-o tabletă spirituală

Cum aş putea să aşez în balanţă imensele daruri cu care Tu m-ai binecuvântat încă de pe când nu eram? Căci Tu mi-ai dat, Doamne, hrana maternă şi apa vieţii pe care am alunecat, ţipând, la venirea în lume. Mi-ai dat suflul cald, respirarea din nări, palpitul din inimă, mi-ai dat un trup armonios şi întreg, o gură să ţipe, să zâmbească, să murmure cuvinte plăcute. Mi-ai dat ochi înzestraţi cu vedere, să privesc lumea înconjurătoare, să Te recunosc în toate alcătuirile pământului şi ale cerului îndepărtat, în toate alcătuirile apei adânci şi albastre.

Mi-ai dat priveliştea verdelui odihnitor care înmiresmează pădurile, munţii, câmpiile, cerul cu aştrii lui nenumăraţi şi necunoscuţi, vântul bătând cu putere sau doar adiind frunzele arborilor. M-ai înzestrat cu simţire adâncă şi delicată ca să pot să mă bucur de toate aceste comori gratuite! Membre drepte şi lungi precum ale ciutei mi-ai dat, să alerg în voie prin crânguri. Trup mlădios ca o trestie. Totul, totul a fost neînchipuit de frumos de la naştere.

Avem haina albă a Ta şi eram neprihănită. Surâdeam lumii din jur, surâdeam vieţuitoarelor casei, lucrurilor mici şi sărace pe care puteam să le cuprind cu privirea. Apoi mi-ai lăsat liberă închipuirea, să pot construi edificii, castele, grădini... Toate mi le-ai dat Doamne, şi erau atât de plăcute! Mi-ai zis: Ia-le, sunt ale tale toate acestea. Păstrează-le-n pace şi dă-le şi altora. Înmulţeşte toate aceste daruri, presară-le ca pe seminţe şi ele vor încolţi, vor înflori, vor da roade... Şi ele îţi vor prisosi, iar ce-i de prisos, leapădă de la tine. [...]

Cezarina Adamescu

click pentru citirea articolului complet...


îndemn şi reflecţie pentru anul 2018

timpul Adventului, timpul aşteptării

Maranatha! Vino, Doamne Isuse!   Advent: Timpul aşteptării

autor: pr. Cristian Blăjuţ      sursa: Creştin se devine...

Adventul ne aminteşte că acţiunea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume a început „deja”, dar că mai rămâne „încă” deschisă şi dinamică până la împlinirea ei. De aceea, Adventul se defineşte ca fiind „timpul aşteptării”. Prin urmare, a trăi Adventul înseamnă a învăţa înţelepciunea aşteptării lui Dumnezeu care mântuieşte. Nu există un mod mai potrivit pentru a da semnificaţie narativă Adventului decât prezentarea personajelor biblice care trăiesc aşteptarea lui Dumnezeu.

Isaia: profetul aşteptării - Primul martor al timpului aşteptării este, fără nici un dubiu, profetul Isaia. Personaj cu autoritate în Regatul lui Iuda, atestat istoric în a doua jumătate a secolului al VIII-lea î.C., Isaia trăieşte întâlnirea misterului lui Jhwh (Yahvè) în contextul templului din Ierusalim (cf Is 6). Maiestatea lui Dumnezeu luminează şi umple templul, revelându-i profetului necesitatea de a şti să aştepte mântuirea prin credinţă. Descrierea vocaţiei este sugestivă, ca de altfel şi emoţia pe care profetul o trăieşte în experienţa sa de extaz. Dumnezeu care vine are la inimă mântuirea poporului şi profetul este chemat să devină „instrument” al acestei mântuirii. Micul regat al lui Iuda riscă să fie ameninţat de logica politică şi militară a regatelor vecine: Israel mai are numai credinţa şi capacitatea sa de a se încrede în Dumnezeu care mântuieşte şi eliberează. Asta trebuie să vestească şi să mărturisească Isaia, înaintea oamenilor care îl conduc pe Iuda. A aştepta salvarea fără a se încrede în propriile forţe sau în compromisurile politice: Israel mărturiseşte un Dumnezeu „fără compromisuri”, un Dumnezeu care cere numai „credinţă”.

Ioan Botezătorul: martorul aşteptării - Un al doilea protagonist al acestui timp este Ioan Botezătorul, a cărui naştere extraordinară vesteşte misiunea sa deosebită: „Toţi cei care le auzeau, le păstrau în inima lor, spunând: Ce va fi oare acest copil? pentru că mâna Domnului era cu el” (Lc 1,66). Mâna Domnului a fost peste Ioan care a devenit „martorul” aşteptării şi al venirii Domnului. Prezentarea evanghelică rezervată lui Ioan Botezătorul este cunoscută şi demonstrează importanţa teologică şi narativă a personajului. Expresie a lungii suferinţe a săracilor lui Jhwh care, de mult timp îl invocă pe Dumnezeu pentru ca să vină împărăţia sa, Ioan predică cu toată libertatea în pustiu, pregăteşte poporul prin semnul botezului pocăinţei şi propune un drum de purificare în vederea întâlnirii cu puterea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu este numai cuvântul său pătrunzător cel care îi convinge pe oameni, dar mai ales mărturia sa radicală, bazată pe autenticitatea unei vieţi consumate pentru Domnul şi pentru dreptate (cf Mt 3,15). Conform predicării lui Ioan, a aştepta înseamnă „a se pregăti pentru o întâlnire” cu o inimă reînnoită şi cu un duh prompt şi vigilent.

Iosif: mirele care aşteaptă - O a treia figură este reprezentată de Iosif din Nazaret, logodnicul Fecioarei Maria. Descrierile evanghelice prezintă figura lui Iosif, în contextul naşterii lui Isus şi mai apoi în episoadele prezentării la templu, fuga în Egipt şi reîntoarcerea la Nazaret. Iosif mai este prezent în scena pierderii şi regăsirii copilului Isus la vârsta de doisprezece ani în templul din Ierusalim (cf Mt cap 1-2; Lc 1-2). Prezenţa sa se leagă cu „viaţa ascunsă” a sfintei familii de la Nazaret (Lc 4,22). Şi chiar dacă textele canonice îl prezintă pe Iosif într-o poziţie discretă, reflecţia biblico-teologică acordă acestei figuri o relevanţă importantă. Înainte de toate, Iosif este „un bărbat drept” (Mt 1,19). Primul evanghelist alege această definiţie pentru a lega rolul tipic al lui Iosif de tradiţia antică a acelora care aşteaptă venirea lui Mesia: drepţii lui Israel. În Iosif putem citi toată istoria unui popor care suferă şi care aşteaptă cu răbdare mântuirea. El trăieşte chinul unei alegeri (Mt 1,20) care îşi are originile în misterul lui Dumnezeu. Cuvintele îngerului adresate lui Iosif sunt elocvente: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale” (Mt 1,20-21). Pentru Iosif, a şti să aştepte înseamnă a şti să lupte prin credinţă. Adventul lui Iosif devine o experienţă de abandonare încrezătoare în providenţă, fără a ceda ispitei unei „afaceri private”, a unei probleme personale. [...]

click pentru citirea articolului complet pe site-ul autorului...

pilda celor zece fecioare

Pilda celor zece fecioare, o istorisire cu mare tâlc

autor: pr. Cristian Blăjuţ      sursa: Creştin se devine...

Parabola celor zece fecioare se situează într-un punct precis al evangheliei după Matei, adică în secţiunea dedicată învăţăturilor lui Isus despre speranţa creştină, despre lucrurile de pe urmă şi despre orizontul care se află înaintea noastră, la finalul acestui drum al istoriei noastre, personale şi comunitare.

Aşadar, dacă vrem să definim semnificaţia evanghelică a fecioriei prezentate în această parabolă, trebuie să spunem că feciorelnic este cel care nu iubeşte nimic şi pe nimeni, mai presus de Cristos. În mod analog, experienţa iubirii umane, unde nu ar avea sens să te căsătoreşti cu o persoană dacă ar exista o alta mai iubită, la fel se întâmplă şi în căutarea noastră către Domnul, condiţia fecioriei inimii, adică a unei iubirii totale îndreptate spre El, este fundamentul care face posibilă aşteptarea sigură, întâlnirea cu Mirele şi unirea deplină cu El.

În plus, este vorba de zece fecioare, împărţite în două grupe de câte cinci. Care este motivul acestei împărţiri egale? Poate fi intuit cu uşurinţă, plecând de la ideea generală a descrierii parabolei. Cele două grupe se deosebesc şi ajung la un destin diferit, de mântuire pentru unele şi de pierzare pentru altele. Pentru ca cititorul să nu fie tentat să se întrebe care sunt procentele care vor rezulta din judecata finală, sau câţi se vor mântui şi câţi se vor osândi, parabola împarte în două grupe egale pe cele zece fecioare. Cele două grupe de fecioare, care se despart în momentul întâlnirii cu Mirele, manifestă numai posibilitatea de destine diferenţiate [...].

„Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor” (Mt 25,3-4). E nevoie să ne oprim un pic asupra semnificaţiei acestor simboluri, care ascund adevăruri de bază ale vieţii creştine. Înainte de toate, atenţia noastră trebuie să cadă asupra relaţiei dintre candele şi ulei. Candela nu poate lumina de la sine, dacă nu este alimentată. Aluzia este făcută vieţii creştine care emană lumina sfinţeniei, dar nu în forţa propriilor noastre merite personale, ci în virtutea harului, dăruit continuu de Cristos discipolilor săi.

Mirele din parabolă este aşteptat în timpul nopţii, o noapte luminată de lumina din candelele fecioarelor. Dar această lumină are nevoie să fie alimentată şi uleiul reprezintă, în simbologia biblică, darul Duhului Sfânt. Într-adevăr, este tocmai harul Duhului Sfânt, acea energie divină care face să strălucească şi să lumineze sfinţenia creştină. Fără ea totul se stinge, şi chiar şi faptele bune îşi pierd eficienţa lor înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă şi-o păstrează înaintea oamenilor (cf Lc 18,9-14). Pe lângă aceasta, trebuie să observăm că uleiul pus în „vasele lor” (v. 4), simbol al fragilităţii naturii noastre, are nevoie de o continuă supraveghere pentru a întâmpina riscul de a irosi o aşa mare bogăţie în vase atât de fragile.

Parabola subliniază şi alte semnificaţii ale întârzierii Mirelui. Aşteptarea creştină este mereu caracterizată de o întârziere: „Întrucât mirele întârzia” (v. 5). În mod inevitabil, acţiunea lui Dumnezeu în viaţa noastră – şi posibilitatea de a-l întâlni de deplin – nu este niciodată modelată de timpii şi ritmurile aşteptării noaste. Din punct de vedere uman, împinşi de anumite urgenţe ale vieţii cotidiene şi de incapacitatea noastră de a suporta lucrurile care o contrariază şi care se opun dorinţelor noastre personale, intervenţia lui Dumnezeu este mereu în întârziere. Natura noastră umană, inevitabil proiectată spre soluţii rapide, spre o nevoie urgentă de susţinere a greutăţilor noastre, spre o lipsă de răbdare, uneori nu ne permite să înţelegem obiectivele cele mai înalte şi mai nobile pe care Dumnezeu le continuă, în pedagogia sa misterioasă, în timp ce noi căutăm scopuri mici şi puţin costisitoare. [...]

click pentru citirea articolului complet pe site-ul autorului...

Totul Despre Avort - bebeluşi nevinovaţi

Totul Despre Avort - abordare modernă şi raţională

autor: Asociaţia PRO VITA Bucureşti      sursa: www.totuldespreavort.ro

Părere: „Viaţa începe la naştere. De aceea noi sărbătorim ziua de naştere, dar nu ziua concepţiei.”

Discutaţi cu orice doctor bun şi el va spune că atunci când tratează o femeie însărcinată are doi pacienţi, nu doar unul. El are mare grijă şi se preocupă nu doar de mamă, ci şi de pacientul mai mic, mai puţin vizibil, verificându-i mişcarea, poziţia, bătăile inimii.

Părere: „Nenăscutul nu este o persoană, cu viaţă plină de sens. Are doar câţiva centimetri în dimensiune şi nici măcar nu poate gândi: este mai puţin avansat decât un animal.”

Dicţionarele definesc persoana ca pe un „om”, „individ uman” sau „membru al rasei umane”. Ce face un câine să fie un câine este faptul că provine din câini. Tatăl său a fost un câine, iar mama sa a fost un câine şi, prin urmare, el este un câine. Ce face un om să fie om este faptul că el a ieşit din oameni. Tatăl şi mama sa au fost persoane umane, astfel încât el nu poate fi nimic altceva decât o persoană umană. Începutul fiecărei vieţi umane nu este un proces, ci un eveniment. Acest eveniment este concepţia [...], un punct pe axa temporală.

Noi nu trebuie să reducem problemele de viaţă şi de moarte şi drepturile fundamentale ale omului la un joc semantic în care suntem liberi să redefinim termenii. Schimbarea sensului cuvintelor nu schimbă realitatea. Conceptul de persoană este acum aproape lipsit de un ghid etic în materie de avort. Singurele întrebări obiective pe care le putem pune sunt: „Este om, adică, provine dintr-o fiinţă umană?”, „Este un individ unic din punct de vedere genetic?”, „Este viu şi în creştere?”. În cazul în care toate răspunsurile sunt da, atunci acesta este un „el” sau o „ea”, adică o persoană vie, care are drepturi şi merită protecţie.

Părere: „Orice persoană are dreptul de a alege. Ar fi nedrept să limitezi alegerea unei femei, interzicându-i avortul.”

După ce am vorbit la un liceu public, privind poziţia pro-viaţă, instructorul pro-alegere m-a dus la cantina facultăţii pentru masa de prânz. El a arătat spre o masă unde stăteau patru profesori care fumau şi a spus: „Din fericire, aceasta este ultima săptămână în care fumatul mai este permis aici. Am reuşit în cele din urmă să-i convingem pe superiori să facă sala pentru profesori de Nefumători”. Bine, am spus în mod natural: „Văd că nu sunteţi într-adevăr pro-alegere”. Cu o privire surprinsă, el a explicat: „Pentru că fumul de ţigară face rău altor persoane”. Atunci i-am răspuns: „La fel face şi avortul”.

Aproape fiecare mişcare de opresiune şi exploatare - de la sclavie, la prostituţie, la pornografie, trafic de droguri, avort - s-a etichetat pe sine ca fiind pro-alegere. De asemenea, mişcări opuse oferind compasiune şi eliberare au fost etichetate ca anti-alegere de exploatatori. Cel puţin în ceea ce priveşte prostituţia, pornografia şi drogurile, victima poate, de obicei, alege. În cazul avortului, victima nu are de ales. Ea este cea mai evidentă excepţie a societăţii la toată retorica pompoasă cu privire la dreptul de a alege şi la dreptul cuiva de a-şi trăi viaţa fără amestecul altora. Poziţia pro-alegere întotdeauna trece cu vederea dreptul victimei de a alege. Femeile nu aleg violul. Negrii nu au ales sclavia. Evreii nu au ales cuptoarele. Şi copiii nu aleg avortul.

Părere: „Sunt personal împotriva avortului, dar încă sunt pro-alegere. Este o alternativă legală şi nu avem dreptul de a o interzice cuiva. Toată lumea e liberă să creadă ce vrea, dar nu ar trebui să încerce să-şi impună părerea altora.”

Poziţia „Personal mă opun avortului, dar...” este populară printre politicienii care vor să-i facă atât pe cetăţenii pro-viaţă să îi voteze (deoarece cetăţenii pro-viaţă nu au o părerea bună despre avort), cât şi pe cei pro-alegere (pentru că nu vor face nimic pentru a restricţiona avortul). Părerea mea este că această poziţie nu e doar laşă, ci este complet ilogică.

Singurul motiv plauzibil pentru care te simţi incomod când vine vorba de avort este că ucide un copil inocent. Dacă nu, atunci nu trebuie să te simţi incomod. Dar dacă da, atunci nu numai că ar trebui să te abţii tu însuţi de la el, dar ar trebui să îi informezi şi pe alţii, care-l fac. Ar trebui să susţii legi pentru a-l restricţiona, exact din acelaşi motiv pentru care favorizezi legi pentru a restricţiona violul, molestarea copiilor şi crima.

În anii '40 un medic german putea ucide în mod legal evrei, în timp ce în America ar fi fost judecat pentru crimă. În anii '70 un medic american putea ucide în mod legal copii nenăscuţi, în timp ce în Germania, el ar fi fost judecat pentru crimă. Legile se schimbă, dar adevărul şi dreptatea nu.

click pentru citirea articolelor pe site-ul autorului...

Europolis, TVR1 Europolis, TVR1

Emisiunea „Europolis”
TVR1, 17.03.2017
Minoritatea italiană din Galaţi
 

click pentru direcţionarea către pagina TVR+

Vă invităm să vizionaţi pe site-ul TVR+ o emisiune interesantă despre italienii care s-au stabilit în oraşul nostru. În secolul al XIX-lea ei aveau o poziţie însemnată în cadrul comunităţii catolice locale şi s-au preocupat de ridicarea bisericii actuale, de aducerea şi de susţinerea preoţilor misionari franciscani. Emisiunea conţine materiale video recente despre situaţia unor clădiri vechi ale Galaţiului, între care şi fosta şcoală de băieţi din spatele bisericii catolice, care se află într-o stare avansată de degradare.

În cadrul emisiunii apare o mică surpriză cu părintele paroh Cristian Dumea cântând la vechea orgă cu tuburi şi o puteţi vedea pe doamna Doina Amabile Gheorghiu relatând cu emoţie despre botezul ei în biserica noastră.  Mulţumim realizatorilor şi echipei TVR care ne-a vizitat.


Titular: Parohia Romano-Catolică
Cont bancar BCR (Lei): RO66RNCB0141032863760001
Cont bancar BCR (Euro): RO39RNCB0141032863760002

cugetarea zilei
Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viaţă de credinţă Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Evenimente Album foto Album video Biserica parohială Filiala Folteşti
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001