Contact

Servicii sociale

proiect Unitate de servicii sociale pentru persoane vârstnice, Parohia Romano-Catolică din Galați (2020)

Comunicat

Lansarea proiectului „Consolidare și transformare imobil situat pe strada Mihai Bravu, nr. 1 în unitate de servicii sociale
pentru persoane vârstnice (fără componentă rezidențială) și refacerea gardului de împrejmuire a incintei”

Parohia Romano-Catolică din Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidare și transformare imobil situat pe strada Mihai Bravu, nr. 1 în unitate de servicii sociale pentru persoane vârstnice (fără componentă rezidențială) și refacerea gardului de împrejmuire a incintei”, cod MySMIS 127497, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.3/A/1: „Grup vulnerabil persoane vârstnice”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.390.599,83 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.302.787,83 lei.
Contribuția UE este de 3.011.951,47 lei, iar contribuția națională este de 1.290.836,36 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea și transformarea imobilului situat pe strada Mihai Bravu, nr. 1 în Unitate de servicii sociale pentru persoane vârstnice (fără componentă rezidențială) și refacerea gardului de împrejmuire a incintei și acordarea de servicii sociale unui număr de 600 persoane până la sfârșitul anului 2023 constând în acordarea unei mese calde / reci și participarea a 150 persoane vârstnice la diverse activități în cadrul atelierelor înființate. În cadrul proiectului va fi înființată o Unitate de servicii sociale pentru vârstnici - fără componentă rezidențială, care va cuprinde o cantină socială unde grupul țintă va beneficia de masă caldă / rece și un centru de zi care cuprinde 3 ateliere în care grupul țintă va participa la diferite activități.

Obiective specifice:

Obiectivul specific nr. 1 - Înființarea Unității de servicii sociale pentru persoane vârstnice (fără componentă rezidențială) ca urmare a consolidării și transformării imobilului situat pe strada Mihai Bravu, nr. 1 și refacerea gardului de împrejmuire a incintei.

Obiectivul specific nr. 2 - Asigurarea unei mese calde / reci pe zi persoanelor vârstnice.

Obiectivul specific nr. 3 - Participarea persoanelor vârstnice la activitățile desfășurate în cadrul Centrului de zi. Centrul de zi va cuprinde 3 ateliere în care grupul țintă va participa la diferite activități și anume:

- atelier inițiere și comunicare IT, în cadrul căruia, până la sfârșitul anului 2023 să participe cel puțin 50 persoane la cursuri de inițiere în folosirea calculatorului, să folosească diverse canale de informare și să utilizeze programe de comunicare on-line (Skype, Facebook).

- atelier de datini străbune în cadrul căruia 50 persoane aparținând grupului țintă vor participa activ la organizarea unor spectacole în scop caritabil, vor participa la repetiții, sunt așteptați cu propuneri și sugestii.

- atelierul de meșteșuguri populare care va oferi ocazia pentru 50 persoane vârstnice aparținând grupului țintă să se implice în organizarea unor expoziții în care vor fi expuse produse tradiționale fabricate de ei.

Rezultatele preconizate:

1 - Consolidarea și transformarea imobilului din str. Mihai Bravu nr. 1 în Unitate de servicii sociale care va fi dotată corespunzator și în cadrul careia vor fi acordate diverse servicii sociale persoanelor vârstnice. În acest sens în cadrul proiectului se vor realiza lucrări de reabilitare atât a imobilului cât și a gardului ce împrejmuiește imobilul.

2 - În cadrul Unității de servicii sociale pentru persoane vârstnice - fără componentă rezidențială, va funcționa o cantină socială unde grupul țintă va beneficia de masă caldă / rece.

3 - Înființarea centrului de zi care are în componență 3 ateliere în care grupul țintă va participa la diferite activități și o bibliotecă în care persoanele vârstnice vor avea la dispoziție cărți și diverse materiale informative.

4 - Dotarea Unității de servicii sociale. Având în vedere că în cadrul Unității de servicii sociale vor funcționa o cantină socială și un centru de zi constituit din trei ateliere de petrecere a timpului liber, se vor achiziționa dotările necesare îndeplinirii obiectivelor stipulate în proiect.

Durata de implementare a proiectului este de 71 luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data 31.12.2022.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:
Manager proiect - Dumea Cristian, telefon: +40 236 413394
e-mail: proiectserviciisocialegl@yahoo.com


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:  www.fonduri-ue.ro
Site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020:  www.inforegio.ro
Pagina Facebook a Programului Operațional Regional 2014-2020:  facebook.com/inforegio.ro


În derularea procedurilor de obținere a finanțării, părintele paroh Cristian Dumea a avut alături persoane competente, voluntari din parohie, care s-au implicat fără rezerve, chiar cu „lacrimi și nopți nedormite”. Numele acestora se cuvine a fi menționat: Odeta Ingrid Catiche (expert, consultanță fonduri europene), Constantin Catiche, Adina Spiridon, Alexandru Spiridon, Constantin Cristea, Vasile Curduman, ... (listă în curs de completare)


Reabilitarea clădirii vechii școli din spatele bisericii

În anul 2019, comunitatea catolică din Galați a aflat că sunt șanse mari de obținere a finanțării pentru reabilitarea clădirii fostei școli catolice de pe Str. Mihai Bravu, în vederea transformării ei în centru social pentru persoane vârstnice. S-a purces apoi la degajarea clădirii părăsite de vegetația „luxuriantă” existentă, operație la care au participat părintele paroh Cristian Dumea, părintele vicar Iosif Diac, fratele Iulian Bălan și o mână de voluntari din parohie: Virgil Croitoru (meseriaș, șef de formație), Constantin Catiche, Emilian Florea, Leonard Florea. Au fost două zile călduroase de vară în care s-a lucrat cu râvnă, s-a băut multă apă, s-a mâncat bine la prânz și s-au deschis ușor sufletele.

Derulând vertical rama foto de mai jos, puteți vedea starea de degradare a clădirii fostei școli catolice de pe Str. Mihai Bravu. Pozele au fost făcute în perioada 2017÷2019.

vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2019)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
vechea școală catolică din spatele bisericii (2017)
Istoric Parohie Biserica parohială Preoți Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Servicii sociale Terțiari franciscani Însoțitori în misiune FCJ Tineri și copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viață de credință Carisma franciscană Carisma ignațiană Reflecții, cugetări Colecția de articole Evenimente Album foto Album video Filiala Foltești
CatolicaGalațicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001