Prezentare
Contact
lecturile liturgice de azi
Îndurarea Divină
pagina Facebook a parohiei romano-catolice din Galaţi
biserica parohială romano-catolică din Galaţi
pagina filialei Folteşti a parohiei romano-catolice din Galaţi
Calendarul Romano-Catolic
Viaţă de credinţă
Sfânta Fecioară Maria, Regina Cerului
site Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
site Ordinul Fraţilor Minori Conventuali - Provincia Sf. Iosif din România
Creştin Se Devine - blog personal pr. Cristian Blăjuţ
site Vatican News (noutăți din viața Bisericii Catolice)
site Catholica.ro (știri din viața Bisericii)
site Alianţa Familiilor din România

Vizite pastorale

mesagerul carităţii şi al speranţei Isus prezent în Sf. Euharistie

Vizitarea bolnavilor şi a bătrânilor

În fiecare primă vineri din lună se merge la credincioşii catolici bolnavi şi bătrâni, pentru Spovadă şi Sf. Împărtăşanie. Dacă aveţi cunoştinţă de persoane catolice care nu se pot deplasa şi care doresc să fie vizitate de un preot catolic, vă rugăm să anunţaţi la Biroul Parohial pentru a fi luate în evidenţă.
Vă mulţumim !


afişul Misiunilor Populare de la Galaţi (2016)

Misiuni Populare la Galaţi (2016)
Familia la izvorul milostivirii

În perioada 5÷8 mai 2016, în Parohia „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi au avut loc misiuni populare intitulate „Zilele familiei şi ale milostivirii”. Temele au fost propuse şi dezvoltate sistematic de către părintele Felician Tiba, directorul Oficiului pentru Familii din cadrul Episcopiei de Iaşi.

Zilele misiunilor au fost aşteptate cu nerăbdare şi interes. Deschiderea sufletească a invitatului a captat atenţia credincioşilor, mai ales prin apropierea sfinţiei sale de preocupările vieţii cotidiene ale multora dintre noi. Cu deosebită simplitate şi modestie părintele predicator ne-a dezvăluit pe ce se bazează învăţătura şi autoritatea sa duhovnicească în ceea ce priveşte familia: Sfânta Scriptură, Magisteriul şi ... experienţa de viaţă acumulată. Tema prelegerilor a fost vastă - viaţa de familie, străbătută de bucurie, dar şi marcată de momentele grele ale încercărilor, inerente şi comune tuturor „celulelor” care alcătuiesc societatea. Expunerea subiectelor propuse s-a ancorat atât în studiul de specialitate al părintelui, cât şi în observarea concretă a realităţilor familiale, aşa cum sunt ele cunoscute în interiorul familiei. Să nu uităm că orice preot provine, deci face parte, dintr-o familie, iar în viaţa sa întâlneşte atâtea familii.

Drumul străbătut de bărbat şi femeie este un drum ales de Dumnezeu, un drum cu încercări, dar care, urmat cu încredere şi dârzenie, va deveni spre sfârşitul lui neted, uşor şi plăcut de parcurs în direcţia mult visată a „grădinii” fericirii veşnice, promise de Dumnezeu şi care ne aşteaptă pe toţi.

Prima condiţie a armoniei conjugale este iubirea, de aici rezultând respectarea a ceea ce este sacru în fiinţa omenească, a demnităţii ei, a egalităţii în drepturi. Apoi vine bucuria, care creşte prin însoţirea în familie şi încrederea în ajutorul lui Dumnezeu, prin „vin”, simbol al bucuriei şi al harului, care încălzeşte inimile, aducându-le seninătate şi curaj, aşa cum s-a întâmplat la nunta din Cana Galileii. Iubirea, care este Dumnezeu, este cea care îi uneşte pe cei doi. Atunci, la Cana Galileii, prin transformarea apei în vin, izvor de bucurie şi de har, Isus ridică căsătoria la rang de sacrament. Cei doi îşi pot spune: „Cu cât te iubesc mai mult, cu atât ţi-l dau mai mult pe Dumnezeu!”. Iubirea este vocaţie, ceva ce te atrage la celălalt. Din spate „te împinge” cineva. Este Domnul! Iubirea se construieşte, iubirea se învaţă, dar ... nu este nimic mai frumos şi mai greu de învăţat decât să iubeşti. Iubirea trebuie împărtăşită de cei doi. Numai astfel se trece peste greutăţi, neajunsuri şi urâtul împrejurărilor sociale.

Nu este suficient că suntem oameni, că ne bucurăm de viaţa pe care am primit-o în dar, ci trebuie s-o fructificăm, să sporim bucuria trăind-o în familie. Părintele ne-a îndemnat apoi să nu uităm fericirea de a ne ţine de mână, de a ne îmbrăţişa, de a trăi în liniştea căminului permanent, împreună cu copiii noştri şi avându-l alături totdeauna pe Isus.

Misiuni Populare la Galaţi (2016)

Cristos ne-a iubit prin gesturi concrete şi ne îndeamnă şi pe noi să le făptuim după exemplul lui. Să ne păstrăm candoarea gesturilor şi vorbelor de la începutul dragostei. Să nu urmăm modelele negative şi dizgraţioase care se pot vedea zilnic la televizor sau prin tribunale la divorţuri, unde răbufnesc cele mai josnice porniri, nedemne pentru o creatură voită după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Să fim semne ale milostivirii şi în momentele de încercare prin care trece inevitabil familia, să preţuim darul căsătoriei de la început până la sfârşit, prin generozitate, printr-o continuă angajare, fidelitate şi răbdare.

„Dragi creştini, poate nu aţi mai stat de mult împreună la masă în familia voastră. Faceţi un lucru simplu: aşezaţi-vă faţă în faţă şi întrebaţi-vă unul pe celălalt dacă vă mai iubiţi ca la început. Apoi, ţinându-vă de mână, spuneţi «Tatăl nostru»!” - acesta a fost apelul final al părintelui Felician.

Îi mulţumim din suflet părintelui predicator pentru deschiderea sa faţă de noi, pentru însufleţitele îndemnuri şi învăţături transmise, care ne-au ajutat să simţim prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, să reconsiderăm viaţa de familie, să descoperim şi să îndreptăm în viitor căile greşite.

rugăciune pentru comunitatea noastră

Duminică, 8 mai 2016, la Liturghia Comunitară a Parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi s-au încheiat cele patru zile de misiuni populare desfăşurate sub genericul „Zilele familiei şi ale milostivirii”, care l-au avut ca predicator pe pr. dr. Felician Tiba, directorul Oficiului pentru Familii din cadrul Diecezei de Iaşi.

În acest An Jubiliar, prin predici, rugăciuni şi meditaţii s-a urmărit în special conştientizarea credincioşilor parohiei asupra temei milostivirii, mister profund al lui Dumnezeu, cu scopul de a deveni noi înşine semne eficace ale acţiunii pline de îndurare a Tatălui ceresc.

Prin prezenţa sa, părintele Felician Tiba a dat notă solemnă, plină de har sfinţitor, meditaţiei noastre personale privind descoperirea şi înţelegerea vocaţiei familiei, a misterului chipului milostivirii în viaţa noastră. Exprimându-şi bucuria de a fi pentru întâia oară la Galaţi, aprecierea pentru atenţia cu care a fost primit aici de confraţii preoţi şi mulţumirea faţă de interesul manifestat de numărul mare de credincioşi prezenţi, în cuvântul de învăţătură introductiv privitor la „Crearea omului din iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu”, Sfinţia Sa s-a oprit asupra semnificaţiei sentimentului de iubire care a stat la temelia creaţiei universale, a pământului şi a omului, sentiment care animă întreaga existenţă şi o ajută să se dezvolte. Ca atare, trăirea acestui minunat sentiment trebuie să fie pentru noi, credincioşii, o mărturie vie a identităţii de fii ai lui Dumnezeu şi de discipoli ai lui Isus Cristos.

Misiuni Populare la Galaţi (2016)

„Înălţaţi la comuniune prin iubire” a fost tema prin care s-a explicat motivul pentru care suntem chemaţi de Dumnezeu să împlinim acest ţel. S-a pus accentul asupra „uitării” făgăduinţelor, înainte şi după întemeierea unei familii, lucru care conduce la o viaţă familială precară şi predispusă păcatului. În pofida momentelor de criză prin care trece o familie, trebuie să rămână în sufletele membrilor ei dorinţa de restabilire a stării de bunătate, curajul de a deveni semne ale apropierii şi iubirii acolo unde viaţa conjugală nu se mai împlineşte prin pace şi armonie.

„Provocarea” părintelui Felician a continuat cu subiecte precum: „Isus este Iubire”, „Calea milostivirii pentru familie”, „Noi suntem fericiţi în familie?”, „Omul - Fiul risipitor întors acasă”, „Generozitate, angajare, fidelitate şi răbdare”. Prelegerile au subliniat mesajul lui Isus pentru familiile noastre, au vizat sporirea înţelepciunii prin înţelegerea şi acceptarea „darului iubirii” pe calea vieţii, ne-au descoperit motivaţiile pentru care trebuie să fim milostivi şi ne-au ajutat să recunoaştem momentele de infidelitate pe care le-am trăit personal sau le-am observat în familie. Descoperind faptele minunate ale milostivirii lui Dumnezeu, viaţa noastră de fiecare zi, prin comportamentul şi gesturile noastre, trebuie să oglindească această milostivire, să transmită energia acestui har în familiile noastre şi în afara lor. Milostivirea să devină pentru noi un stil de viaţă. Să intrăm, după cum ne învaţă Sfântul Părinte, „în logica divină a darului, a iubirii gratuite”, pentru a fi cu adevărat fericiţi.

Misiuni Populare la Galaţi (2016)

A fost un timp benefic pentru revigorarea simţămintelor de credinţă creştină catolică, o cale de reconvertire personală şi comunitară. O prezenţă numeroasă şi o susţinută participare la sfintele Liturghii au arătat existenţa aici, la Galaţi, a unei comunităţi vii care împărtăşeşte comuniunea credinţei.

Îndreptăţiţi de acest sentiment de încredere, am primit cu multă speranţă binecuvântarea specială de la încheierea misiunilor populare, prin care se putea obţine şi indulgenţa plenară. Mulţumim din suflet părintelui predicator Felician Tiba, părintelui paroh Cristian Blăjuţ precum şi celorlalţi preoţi din parohia noastră, pentru învăţătura spirituală pe care au transmis-o comunităţii noastre în acest timp de har, prin logica milostivirii lor pastorale plină de sfinţenie. Aşa să ne ajute Dumnezeu cel milostiv !

prof. Ionel Gheorghiu

Misiuni Populare la Galaţi - filiala Folteşti (2016)

În  Albumul Foto  al site-ului găsiţi mai multe imagini de la acest eveniment.
În Albumul Video există două scurte înregistrări ( Video1 şi Video2 ) cu părintele misionar Felician Tiba, părintele paroh Viorel Cuş şi părintele paroh Cristian Blăjuţ.


Binecuvântarea Familiilor şi Sfinţirea Caselor - 2018
Galaţi - amintire de la Binecuvântarea Familiilor 2018

Mulțumim lui Dumnezeu pentru vizita pe care păstorii sufletești au făcut-o în casele noastre, pentru rugăciunea făcută împreună, pentru binecuvântarea oferită, pentru discuțiile folositoare și pentru tradiționalele bomboane primite cu bucurie de copii, dar și de cei mai mari. Fie ca acest an să fie unul mai bun pentru toți !

Binecuvântarea Familiilor şi Sfinţirea Caselor - 2017
Galaţi - amintire de la Binecuvântarea Familiilor 2017

Pentru cei trei preoţi nou-veniţi la Galaţi, sfinţirea caselor la începutul de an 2017 a fost un bun prilej de a cunoaşte mai bine oraşul şi familiile de credincioşi catolici. Credincioşii nu au ratat nici ei ocazia de a se întâlni în mediul lor familial cu păstorii lor sufleteşti, de a-şi prezenta situaţiile de viaţă, problemele şi aşteptările lor. La finalul acestei luni de „alergătură prin oraş” părintele paroh Cristian Dumea, exprimând şi aprecierea confraţilor preoţi vicari Fabian Iacob şi Cristian Pal, s-a declarat mulţumit. În numele comunităţii din Galaţi le mulţumim şi noi pentru harul şi binecuvântările primite în casele noastre. Domnul să-i ţină sănătoşi şi să-i susţină cu haruri îmbelşugate pentru munca în via Sa.
Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului !

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viaţă de credinţă Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Evenimente Album foto Album video Biserica parohială Filiala Folteşti
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001