Prezentare
Contact

Album foto

Daţi click pe butonul-săgeată din colţul dreapta-sus al unei rame pentru a vedea toate imaginile legate de acel eveniment într-o pagină separată.

Administrarea sacramentului Sfântului Mir la Galaţi [25.06.2017]
episcopul auxiliar Aurel Percă primind omagiul candidaţilor la Mir PS Aurel Percă împreună cu tinerii care au primit Sfântul Mir

În acest an, cu ocazia conferirii sacramentului Sfântului Mir, am avut fericita ocazie de a avea în mijlocul comunităţii noastre parohiale pe episcopul auxiliar de Iaşi, PS Aurel Percă. Deşi geografic suntem la extremitatea sudică a Diecezei de Iaşi, spiritual suntem parte vie a Bisericii Locale şi avem nevoie de toate mijloacele suprafireşti pentru a creşte în credinţa, pentru ca apoi să o putem afirma fără echivoc în lume, printr-o viaţă creştinească autentică. Un astfel de ajutor special - Sacramentul Sfântului Mir - au primit de la Dumnezeu cei 35 de tineri gălăţeni care au fost însemnaţi de episcop pe frunte cu uleiul parfumat sfinţit şi au auzit cuvintele Sale: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt”.

Fie ca darurile Duhului Sfânt - Înţelepciunea şi Înţelegerea, Sfatul şi Tăria, Ştiinţa şi Pietatea, Frica de Dumnezeu - să fie păstrate cu atenţie de aceşti tineri în suflet, să fie tot mai mult descoperite şi apoi „slobozite” ca să-şi facă lucrarea lor mântuitoare. Să-şi aducă cu toţii aminte de semnul păcii pe care l-au primit la final, care semnifică comuniunea eclezială cu Episcopul şi cu toţi credincioşii.

Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul - Hramul bisericii catolice din Galaţi [24.06.2017]
binecuvântarea de la sfârşitul Sfintei Liturghii preoţii concelebranţi ai Liturghiei de Hram împreună cu ministranţii

„Dar îngerul îi zise: «Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată şi femeia ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, pe care îl vei numi Ioan; bucurie şi veselie vei avea, şi de naşterea lui mulţi se vor bucura. Căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu [...] şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor; el va merge înaintea lui cu spiritul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre fiii lor şi pe cei necredincioşi la înţelepciunea celor drepţi, ca să pregătească Domnului un popor desăvârşit».” (Lc 1,13-17)

„Iar Zaharia, tatăl lui, se umplu de Duhul Sfânt, şi proroci, zicând: «Binecuvântat e Domnul Dumnezeul lui Israel, căci a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului său, şi ne-a înălţat nouă un semn de mântuire în casa lui David, sluga sa [...] Si tu, pruncule, prorocul Celui Prea-Înalt te vei chema: căci vei merge înaintea feţei Domnului, ca să-i pregăteşti căile lui, şi să dai poporului cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor, prin îndurările milei Dumnezeului nostru [...]».” (Lc 1,67-78)

Să nu uităm că numele Ioan provine dintr-un nume evreiesc, care în traducere înseamnă „Dumnezeu este milostiv”.

Sărbătoarea Sfântului Anton de Padova [13.06.2017]
părintele Fabian Iacob la Sfânta Liturghie de seară sfinţirea crinilor

Ceremoniile care se desfăşoară de ziua Sfântului Anton de Padova scot în evidenţă trei dintre realităţile amintite în Evanghelie, dragi Mântuitorului: copiii, crinii şi pâinea. Acestea au fost prezente mereu, simbolic sau concret, în viaţa Sfântului Anton de Padova şi de aceea se regăsesc în pietatea populară din toate locurile şi din toate timpurile. Multe sunt harurile şi ajutoarele primite de poporul credincios prin mijlocirea „podoabei Ordinului Franciscan” - cum este uneori supranumit Sf. Anton. Au simţit puterea lui bolnavii, cei nedreptăţiţi sau păgubiţi, cei singuri şi trişti, cei îndureraţi de pierderea celor dragi, păcătoşii înrobiţi de vicii, tinerii aflaţi în momente de răscruce sau în faţa unor examene importante. În Sfântul Anton de Padova se arată frumuseţea Providenţei Divine, se adeveresc cuvintele Mântuitorului că aceluia care caută desăvârşirea toate celelalte i se vor da pe deasupra, se împlinesc promisiunile lui Cristos că acela care crede în El va face sau va fi martorul unor lucruri şi mai minunate.

În amintirea minunii în care Sfântul Anton de Padova a avut privilegiul de a-l ţine în braţe pe Isus-copil, în această zi se acordă o binecuvântare specială copiilor prezenţi în biserică. Şi crinii aduşi la Sfânta Liturghie sunt sfinţiţi, pentru ca apoi să-şi împrăştie mireasma lor şi binecuvântarea în casele oamenilor. Pâinea Sfântului Anton - pâinea săracilor - este astăzi sfinţită şi oferită tuturor pentru a ne reaminti că avem datoria de a-i ajuta mereu pe cei aflaţi lângă noi, în nevoie şi lipsuri.

Dacă-ţi trebuie minuni, prin Anton le dobândeşti, crede celor ce-au aflat marea lui putere !

Sfânta Liturghie solemnă din Noaptea de Înviere [15.04.2017]
după primirea Luminii Pascale în Noaptea de Înviere Sfânta Liturghie solemnă a Vigiliei Pascale

În noaptea de sâmbătă 15 aprilie 2017, la ora 21, au început în comunitatea noastră parohială celebrările solemne de Paşti. Ritualul introductiv al Vigiliei Pascale a constat în binecuvântarea focului, aprinderea Lumânării Pascale în faţa bisericii, aducerea Luminii în biserică şi împărţirea ei tuturor credincioşilor prezenţi. Sfânta Liturghie a fost oficiată în comun de păstorii noştri sufleteşti - părintele paroh Cristian Dumea, părintele vicar Fabian Iacob şi părintele vicar Cristian Pal - în mijlocul unui număr mare de creştini catolici gălăţeni. Solemnitatea din Noaptea de Înviere s-a încheiat cu o procesiune deosebită în timpul căreia credincioşii catolici au purtat cu bucurie statueta lui Cristos cel Înviat prin oraş, în jurul bisericii, ţinând în mâini lumânări aprinse şi cântând cu însufleţire imnul pascal:

Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând,
Şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le !

Duminica Bibliei [26.03.2017]
părintele paroh Cristian Dumea ridicând Sfânta Carte în văzul credincioşilor Biblia de la Blaj, ediţia jubiliară din anul 2000

Urmând iniţiativa Sfântului Părinte papa Francisc, episcopul Diecezei de Iaşi PS Petru Gherghel a stabilit ca duminica din 26.03.2017 să fie dedicată cinstirii deosebite a Bibliei, Cuvântul Domnului. În biserica noastră locală, la Sfintele Liturghii, credincioşii au fost invitaţi să acorde mai mult timp şi mai mare interes citirii Bibliei. La predică, părintele paroh a venit în mijlocul poporului cu Biblia şi cu o lumânare aprinsă, pentru ca toţi să înţeleagă de unde vine adevărata lumină pentru cuget - din Cuvântul lui Dumnezeu. După Sfânta Liturghie credincioşii au venit pe rând şi au sărutat cartea din care s-au citit lecturile în duminica respectivă.

În faţa altarului este expusă o Biblie deosebită, reeditarea jubiliară din anul 2000 a Bibliei de la Blaj, tradusă de ieromonahul greco-catolic Samuil Micu (Klein) între anii 1783÷1785. Volumul are transcriere dublă, cu litere chirilice pe pagina din stânga şi cu litere latine pe pagina din dreapta. Deşi pentru românul contemporan traducerea este arhaică şi mai greu de urmărit, lingviştii şi bibliştii au apreciat-o pentru rigoarea ei şi pentru frumuseţea exprimării româneşti în raport cu limba folosită la acea vreme. Ediţia jubiliară 2000 a Bibliei de la Blaj s-a bucurat de admiraţia Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea (prezent la lansarea volumului la Vatican în 2001) şi de recunoaşterea Academiei Române (care i-a conferit premiul „Timotei Cipariu”).

Sfintele Sărbători de iarnă [2016 - 2017]
Galaţi - tinerii colindători din noaptea de Crăciun Galaţi - vedere de ansamblu cu scena de Crăciun

Iarna 2016 - 2017 a marcat o schimbare de stil în amenajarea scenei reprezentând Naşterea Domnului şi venirea magilor. În predica de la Sfânta Liturghie din Noaptea Sfântă, părintele paroh Cristian Dumea a ţinut să mulţumească tuturor celor implicaţi în aranjarea bisericii pentru sărbătorile de iarnă, amintind şi de contribuţia creativă inspirată a părintelui vicar Cristian Pal. Spre toţi aceştia care au trudit se îndreaptă gândurile de apreciere ale întregii comunităţi catolice din Galaţi. Crăciun Binecuvântat şi La Mulţi Ani!

Sf. Liturghie de Mulţumire şi Rămas Bun [21.08.2016]
în timpul Sf. Liturghii membrii conventului franciscan de la Galaţi, august 2016

Participând la această Sf. Liturghie Comunitară, întreaga comunitate catolică din Galaţi mulţumeşte Bunului Dumnezeu pentru activitatea pastorală şi slujirea părintelui paroh dr. Cristian Blăjuţ, părintelui paroh Viorel Cuş, părintelui vicar Iosif Dancă jr. şi fratelui Marius Nicolae Sava. Îi încredinţăm pe toţi ocrotirii Maicii Domnului şi le urăm rodnicie în noua lor misiune pastorală, acolo unde vor merge în această toamnă. Pace şi Bine!

Pelerinajul la Cacica în Anul Sfânt al Milostivirii [mai 2016]
pelerini gălăţeni în faţa bazilicii din Cacica pelerinii gălăţeni împreună cu părintele Cristian Blăjuţ, în bazilica din Cacica

În 27 şi 28 mai 2016, prin grija părintelui paroh Cristian Blăjuţ, un grup numeros de credincioşi ai comunităţii catolice din Galaţi (incluzând aici şi pe cei din filiala Folteşti) au mers în pelerinaj la sanctuarul marian de la Cacica, cu prilejul Anului Sfânt al Milostivirii. Chiar şi cei care nu au luat parte la eveniment îşi pot aminti cu plăcere de modul atractiv în care a fost el promovat de către părintele Cristian în duminicile premergătoare plecării. Mulţumim lui Dumnezeu!

Familia la izvorul milostivirii - Misiuni Populare la Galaţi [5÷8 mai 2016]
părintele predicator Felician Tiba şi părintele paroh Cristian Blăjuţ la Misiunile Populare din parohia noastră (2016) participarea poporului credincios la Misiunile Populare de la Galaţi (2016)

Timp de patru zile consecutive, catolicii gălăţeni interesaţi s-au adunat în biserica parohială pentru a-şi îmbogăţi cunoaşterea şi percepţia privind familia, pentru a primi harurile atât de necesare armoniei şi bunului mers al vieţii conjugale. Familia este întemeiată pe comuniunea de viaţă dintre un bărbat şi o femeie, după rânduiala dintru începuturi a Creatorului. Familia, ca celulă esenţială a societăţii, bazată pe dragoste şi slujire, nu ţine de vreo modă trecătoare şi nici nu funcţionează după mecanismele societăţii de consum. Deşi soţul şi soţia, ca bărbat şi femeie, sunt diferiţi fizic şi psihic, ei sunt egali în demnitate şi prin complementaritate realizează omul întreg, capabil de a fi rodnic şi fericit. Prin sacramentul Căsătoriei şi prin rugăciunea în comun dificultăţile vieţii pot fi depăşite în familiile noastre, căci Domnul este cu noi până la sfârşitul veacurilor. Amin!

Pelerinajul la Iaşi cu ocazia beatificării episcopului martir Anton Durcovici [17.05.2014]
pelerini gălăţeni pe stadionul Copou din Iaşi părintele Cristian Blăjuţ în alaiul preoţilor celebranţi

În 17 mai 2016, un grup de credincioşi catolici din Galaţi, însoţiţi de părintele paroh Cristian Blăjuţ, au participat pe stadionul Copou din Iaşi la celebrarea Sf. Liturghii de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Vremea frumoasă, mulţimea participanţilor de toate vârstele şi din toate zonele Moldovei, buna organizare şi solemnitatea celebrării au rămas fără îndoială în amintirea tuturor. Ocazia ne-a prilejuit şi revederea unor preoţi care au activat sau au ajutat în comunitatea noastră parohială (pr. Irimia-Romică Pal, pr. Iosif Amitricioaei, pr. Anton Bogdănel). Fericite Anton Durcovici, model de slujire şi de fidelitate faţă de Biserica Locală şi Universală, roagă-te pentru noi!

Celebrarea Sacramentului Mirului la Galaţi [30.06.2013]
ultimele indicaţii pentru ca totul să decurgă bine sosirea Preasfinţitului Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iaşi

Toată comunitatea catolică gălăţeană a fost prezentă la acest eveniment. Copiii şi tinerii care au primit astăzi darurile Duhului Sfânt în sacramentul Mirului vor trebui să fie de acum înainte trăitori şi mărturisitori deplini ai credinţei creştine în comunitate şi în lume. Fie ca toţi să-şi amintească cu drag de această zi în care au primit pecetea de neşters a Sfântului Duh. Amin. În fotografii apar PS. Petru Gherghel - episcopul Diecezei de Iaşi, pr. Emilian Cătălin - superiorul Provinciei Franciscane, părintele paroh Cristian Blăjuţ, pr. Irimia-Romică Pal, pr. Florin-Cristian Farcaş, pr. Eugen Blăjuţ jr. şi alţi preoţi invitaţi.

Ziua Tineretului - Iugani [06.05.2007]
pe locul de adunare de la marginea satului Iugani (comuna Mirceşti, judeţul Iaşi) episcopul Anton Coşa în timpul predicii

Veniţi din toate colţurile Moldovei (noi chiar de la capătul cel mai îndepărtat) ne-am simţit cu toţii „acasă”. Invitatul special al evenimentului a fost episcopul Anton Coşa, păstorul diecezei romano-catolice de Chişinău, care a ţinut o frumoasă predică. După vizitarea bisericii locale ne-am abătut puţin pe la Nisiporeşti, pe meleagurile natale ale părintelui Damian Anton, care ne-a însoţit în această deplasare. Ne-am rugat la mormântul Veronicăi Antal. Un bun creştin din Galaţi, care venise cu noi, a ţinut să mulţumească pentru un har deosebit primit aici. Am continuat cu un mic popas la Hanul Ancuţei, apoi cu o scurtă vizită la Seminarul Franciscan din Roman. Seara, când am intrat în biserica „Ss. Petru şi Paul” din Bacău, erau momente de Adoraţie Euharistică. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate cele trăite în acea zi.

Ziua Tineretului - Dărmăneşti [07.05.2006]
în faţa bisericii catolice din Dărmăneşti cardinalul Scoţiei, Keith O'Brien, în mijlocul tinerilor catolici gălăţeni

Deşi vremea a fost mohorâtă şi a plouat, tinerii prezenţi la eveniment au avut destule motive de înălţare sufletească şi de bucurie. La întoarcerea acasă, parintele Viorel Cuş a avut ideea de a ne abate pe la Slănic Moldova, iar cine a dorit şi-a putut potoli setea cu apă minerală (calcică, sulfuroasă, ferică...) din renumitele izvoare din staţiune.

Vizita statuetei Sf. Anton de Padova la Galaţi [2004]
statueta de aur a Sf. Anton de Padova mesajul episcopului Petru Gherghel

Evenimentul a generat un adevărat pelerinaj în biserica noastră, la care au participat atât creştinii catolici cât şi foarte mulţi credincioşi ortodocşi din oraş.

Solemnitatea „Trupul şi Sângele Domnului” - Joia Verde [2004]
procesiune cu Preasfântul Sacrament procesiune cu Preasfântul Sacrament

În imaginile de la acest eveniment apar părintele paroh Eusebiu Pişta, părintele Viorel Cuş şi părintele Eugen Blăjuţ sr.

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Album foto Album video
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001