Prezentare
Contact

Album foto

Daţi click pe butonul-săgeată din colţul dreapta-sus al unei rame pentru a vedea toate imaginile legate de acel eveniment într-o pagină separată.

Campusul copiilor „Greierul şi furnica” [07÷09.09.2018]
grup de copii din parohie, alături de părintele Iosif Diac duminică dimineaţa, cu baloanele gata de zbor spre înălţimi

Dragi copii,
Vă mulţumesc vouă, în primul rând, dar şi părinţilor, animatorilor şi tuturor celor care au dat o mână de ajutor în aceste scurte momente de campus, pline de bucuria şi frumuseţea voastră. Noi, cei mai mari, avem încredere şi speranţă în forţele voastre de a face lumea mai bună, prin sinceritatea, inteligenţa şi bucuria voastră. Poate am fi vrut să avem cadouri mai mari sau să fim şi mai bine organizaţi la jocuri şi concursuri... Noi nu suntem dintre cei mai bogaţi, dar avem o inimă mare şi ştim să împărţim puţinul nostru. Şi mai cred că ce a contat şi contează mai mult este faptul că voi nu aveţi nevoie de multă teorie, ci ştiţi să staţi împreună, să vă jucaţi împreună, să râdeţi împreună.
Împreună cu părintele paroh, cu ceilalţi părinţi şi cu întreaga parohie, vă dorim să aveţi un an şcolar cu mult succes, multă sănătate şi multă bucurie. Vă mulţumesc pentru că existaţi şi Domnul să vă binecuvânteze!

pr. Iosif Diac

Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul - Hramul bisericii [24.06.2018]
Sfânta Jertfă concelebrată de preoţii oaspeţi şi preoţii parohiei noastre după Sfânta Liturghie a Hramului

Mulţumim preoţilor şi fraţilor oaspeţi (de la Ploscuţeni, Pârâul Rece, Huşi, Brăila, Bacău, Roman) care au fost prezenţi în mijlocul nostru la celebrarea solemnă a Sfintei Liturghii de Hram. Am apreciat cu toţii bogăţia de idei din cuvântul de învăţătură al părintelui predicator, care a avut inspiraţia de a aduce imaginea Sf. Ioan Botezătorul mai aproape de noi, în contextul realităţilor şi necesităţilor lumii actuale.

La agapa fraternă de la prânz, alături de invitaţii din filiala Folteşti, au fost prezenţi de această dată şi câţiva tineri din Vietnam. Ne-am bucurat cu toţii de savoarea ciorbei de peşte şi a sărmăluţelor în foi de viţă, pregătite cu multă pricepere şi dăruire de câteva gospodine din parohie.

Ordinul Franciscan Secular la Galaţi - 25 de ani de la reînfiinţare [17.06.2018]
reînnoirea promisiunii de viaţă evanghelică terţiari gălăţeni, membri ai marii familii franciscane

Sfânta Liturghie dumninicală comunitară din 17 iunie 2018 a fost cadrul solemn în care comunitatea franciscană terţiară din Galaţi, numărând în prezent peste 50 de membri, a aniversat 25 de ani de la reînfiinţarea ei, după căderea regimului comunist. Pentru 12 fraţi şi surori terţiari gălăţeni evenimentul a coincis cu aniversarea a 15 ani de viaţă consacrată, aşa încât momentul a fost foarte potrivit pentru reînnoirea Promisiunii de Viaţă Evanghelică, după modelul Sfântului Francisc.

Bucuria a fost amplificată de prezenţa în mijlocul nostru a unor oaspeţi din localităţi moldave cu renume, vestite pentru intensitatea trăirii catolice şi franciscane: Oneşti, Luizi-Călugăra, Nisiporeşti, Prăjeşti, Galbeni. Sfânta Liturghie a fost celebrată de pr. Sergiu Antal (OFMConv) din Prăjeşti, alături de care au oficiat pr. Anton Acatrinei (OFMConv) din Luizi-Călugăra, superiorul general al OFS - Provincia Moldova, pr. Ioan Gherghuţ (OFMConv), pr. Albert Bosman (OFMConv) din Oneşti şi pr. Fabian Iacob (OFMConv), îndrumătorul spiritual al terţiarilor din Galaţi.

La final, pentru ca sărbătoarea Aniversarului de 25 de ani să fie întreagă, cei prezenţi din Galaţi, alături de oaspeţi, au prăznuit o sfântă agapă frăţească. Cântecele franciscane şi salutul franciscan au răsunat întreaga zi, rezonând în inimi şi conştiinţe, ca un ecou al cuvintelor rostite în formula consacrării: „Dă-ne aşadar harul de a trăi totdeauna în înţelegere cu fraţii noştri şi de a da celor tineri mărturia unui aşa de mare dar, primit de la Tine, adică vocaţia franciscană, pentru ca să reuşim să fim martori şi unelte ale misiunii Bisericii între oameni, vestindu-l pe Cristos cu viaţa şi cu cuvântul”. Aşa să fie, prin harul lui Dumnezeu.  Pace şi bine !

Pregătirea lectorilor şi cantorilor - Ploscuţeni [09.06.2018]
gălăţeni participanţi la cursul de la Ploscuţeni (2018) lectori şi cantori participanţi la cursul de la Ploscuţeni (2018)

La cursul de pregătire pentru lectori şi cantori de la Ploscuţeni (jud. Vrancea), parohia noastră a participat cu un grup de 17 credincioşi, însoţiţi de părintele paroh Cristian Dumea şi de părintele vicar Cristian Pal. Acţiunea a fost coordonată de Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, fiind susţinută de Parohia romano-catolică „Înălţarea Sfintei Cruci” din Ploscuţeni. Bravo tuturor!

Moaştele Sf. Anton de Padova la Galaţi [06.06.2018]
statueta cu relicva Sf. Anton de Padova în biserica catolică din Galaţi statueta cu relicva Sf. Anton de Padova în biserica catolică din Galaţi

În ziua de 6 iunie 2018, statueta aurită cu relicva Sf. Anton de Padova a fost adusă spre venerare în biserica noastră parohială, în cadrul unui pelerinaj naţional având ca moto: „Sfântul Anton de Padova, ocrotitorul şi mijlocitorul familiei creştine”. Sunt 14 ani de la prima venire a statuetei la Galaţi, în anul 2004, iar de atunci s-au produs multe schimbări: unii au plecat, alţii au venit, a mai apărut o generaţie. Realităţile în care trăim, tendinţa relativizării normelor morale din societate, fac din problemele familiei creştine o temă de reflecţie necesară şi de mare actualitate. Din acest motiv, cuvântul de învăţătură de la cele două Sfinte Liturghii ale zilei a subliniat faptul că familia umană este un proiect divin de viaţă rodnică şi fericită, care se împlineşte doar prin respectarea legilor lui Dumnezeu.

Sf. Anton de Padova, dăruit de Dumnezeu cu o mare sensibilitate faţă de nevoile omeneşti şi faţă de problemele care există în familii, ne poate ajuta prin exemplul său de sfinţenie, prin învăţăturile sale şi prin mijlocirea sa puternică. Depinde de noi să tragem folos din înţelepciunea şi mijloacele de mântuire pe care Dumnezeu le-a încredinţat Bisericii, şi să simţim în viaţa noastră puterea harului divin. Aducerea moaştelor Sf. Anton de Padova la Galaţi, expunerea lor în biserică pentru devoţiunea personală şi procesiunea cu statueta pe străzile oraşului au fost pentru noi toţi adevărate manifestări de credinţă, o reuşită (credem noi) atât pentru păstorii sufleteşti care s-au implicat cât şi pentru credincioşii care au participat la acest eveniment.  Dacă-ţi trebuie minuni  /  Prin Anton le dobândeşti  /  Crede celor ce-au aflat  /  Marea lui putere.

Armonii Pascale [22.04.2018]
Armonii Pascale 2018 - Concert de muzică religioasă Armonii Pascale 2018 - Concert de muzică religioasă

Duminica a 4-a din Timpul Paştelui a adus în atenţia credincioşilor catolici cuvintele pline de semnificaţie ale lui Isus, rostite înainte de pătimirea Sa: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. [...] De aceea mă iubeşte Tatăl, pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o iau din nou”. Atitudinea încărcată de iubire a Mântuitorului nostru, în care amarul sacrificiului se dizolvă în cele din urmă în triumful învierii Sale, a găsit un ecou potrivit în comunitatea noastră printr-un inspirat mini-concert de muzică sacră, susţinut în biserică după Sfânta Liturghie de la ora 11.

Protagoniştii evenimentului cultural-religios au fost membrii Corului Facultăţii de Arte din Galaţi, dirijat de lect. univ. dr. Cristian Dumea (parohul nostru), maestrul de canto tenor Florin Bobei şi tânărul organist Iulian Bereş. Programul a cuprins următoarele piese muzicale: Priviţi Golgota (Philipp Friedrich Silcher, 1789÷1860), Sanctus, Panis angelicus (Cesar Franck, 1822÷1890), Hristos a înviat ! (Gavriil Musicescu, 1847÷1903), Aleluia (Georg Friedrich Händel, 1685÷1759). În numele tuturor celor prezenţi, iubitori de bine şi frumos, le mulţumim artiştilor pentru că au reuşit şi în acest an să înalţe sufletele noastre pentru a simţi mai din plin bucuria pascală.  Cristos a înviat !

Prima Sfântă Împărtăşanie a copiilor [08.04.2018]
Prima Sfântă Împărtăşanie a copiilor la Galaţi (2018) Prima Sfântă Împărtăşanie a copiilor la Galaţi (2018)

Aşteptată în fiecare an cu emoţie, ziua primirii Primei Sfinte Împărtăşanii de către copiii parohiei ajunşi la vârsta priceperii a coincis în acest an cu Duminica a 2-a a Paştelui, Sărbătoarea Divinei Îndurări. Sfânta Liturghie de la ora 9:30, celebrată de părintele Iosif Diac împreună cu părintele paroh Cristian Dumea, a fost cadrul sărbătoresc în care copiii, cu sufletele purificate prin sacramentul Pocăinţei, au păşit cu încredere înainte spre a-l primi pe Isus în Sfânta Euharistie. Cu această ocazie ei şi-au exprimat în mod liber angajamentul de a fugi de păcat, de a fi ascultători faţă de părinţi, preoţi şi profesori, de a creşte şi de a se deschide la înţelepciunea care vine de la Dumnezeu, de a râvni la o viaţă cinstită şi bună, pentru a face bucurie lui Isus. Şi pentru că Euharistia este un mare mister al credinţei, deopotrivă pentru copii şi pentru cei mari, parintele Iosif a dorit să ne dezvăluie semnificaţia acestui cuvânt care, în limba greacă, înseamnă „a mulţumi”. Se cuvine aşadar să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, pentru comuniunea tainică cu Isus Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Să-i învăţăm pe copii să se apropie cu încredere şi dragoste de sfintele sacramente, pentru ca mai târziu să avem toate motivele de a-i mulţumi lui Dumnezeu.  Felicitări părinţilor şi celor care s-au îngrijit de pregătirea spirituală a copiilor !

Învierea Domnului - Vigilia pascală şi Duminica Paştelui [01.04.2018]
Noaptea de Înviere - Sfânta Liturghie a Vigiliei Pascale Sfânta Liturghie solemnă din duminica Învierii Domnului

După ce în Joia Sfântă am celebrat ultima cină luată de Isus cu ucenicii săi, iar în Vinerea Sfântă ne-am închinat în faţa crucii Mântuitorului nostru, în noaptea de sâmbătă, la ora 21, ne-am adunat cu emoţie pentru a participa la liturghia solemnă a Vigiliei Pascale. Binecuvântarea focului, aprinderea Lumânării Pascale, transmiterea luminii către credincioşi, lecturile făcute în semi-întuneric şi apoi explozia de lumină de la momentul citirii evangheliei, toate acestea ne-au ajutat să conştientizăm mai bine valoarea unică a învierii Domnului nostru Isus Cristos. După predică a urmat momentul mărturisirii credinţei, în forma angajamentului solemn de la botez, a fost sfinţită apa şi s-a intonat Litania Tuturor Sfinţilor. Sfânta Liturghie a fost concelebrată de părintele paroh Cristian Dumea, pr. Fabian Iacob, pr. Cristian Pal, pr. Iosif Diac şi părintele greco-catolic Claudiu Sebastian Anuşcă de la Brăila. La final am pornit într-o scurtă procesiune în jurul bisericii, cu lumânări aprinse în mâini, cântând cu însufleţire imnul acestei nopţi:

C R I S T O S   A   Î N V I A T  !

Duminica Floriilor [25.03.2018]
Sfânta Liturghie a copiilor, celebrată de părintele Cristian Pal Sfânta Liturghie comunitară, celebrată de părintele paroh Cristian Dumea

În acest an, duminica Floriilor a fost pentru comunitatea catolică gălăţeană un prilej de plăcută reîntâlnire. Casa Domnului ne-a primit iarăşi într-o frumoasă ţinută de sărbătoare, după câteva săptămâni de austeritate cauzată de lucrările de raparaţii din interiorul bisericii. Sfânta Liturghie de la ora 9:30 a fost animată de copiii parohiei, care au citit împreună cu părintele Cristian Pal evanghelia zilei: Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos după Sfântul Marcu.

La Sfânta Liturghie comunitară de la ora 11, părintele paroh Cristian Dumea a vorbit despre smerenia Mântuitorului nostru, care a luat asupra Sa păcatele lumii. Părintele i-a îndemnat pe credincioşi să privească cu atenţie crucea şi să profite de acest timp de har pentru a se reconcilia cu Dumnezeu. După slujbă am avut ocazia să strângem mâna unui tânăr oaspete catolic venit din Republica Centrafricană. Domnul Zoumale Thouliot-Mironde, profesor de istoria religiilor, venit la Galaţi pentru o perioadă de pregătire postuniversitară, ne-a împărtăşit bucuria lui de a participa la Sfânta Liturghie în mijlocul nostru. Am făcut cu el şi câteva fotografii.

Sfânta Liturghie de pomenire la 40 de zile a pr. Eugen Blăjuţ sr. (OFMConv) [10.03.2018]
Sfânta Liturghie celebrată la mormântul pr. Eugen Blăjuţ sr. (OFMConv) Sfânta Liturghie celebrată la mormântul pr. Eugen Blăjuţ sr. (OFMConv)

În data de 10 martie 2018, la ora 12, în Cimitirul „Eternitatea” din Galaţi s-a celebrat Sfânta Liturghie de 40 de zile, de comemorare şi de rugăciune pentru preotul răposat Eugen Blăjuţ (senior). Sfânta Liturghie a fost prezidată de părintele paroh Cristian Dumea, alături de care au concelebrat pr. Fabian Iacob, pr. Cristian Pal şi pr. Iosif Diac. La predică părintele paroh a evocat aspecte inedite din viaţa şi personalitatea pr. Eugen Blăjuţ, precum şi impresii ale fraţilor săi spirituali din Conventul Franciscan din Galaţi, alături de care a trăit mai bine de un an.

Credincioşii adunaţi la cimitir, ministranţii şi păstorii sufleteşti au mulţumit împreună lui Dumnezeu pentru tot binele pe care l-au obţinut prin intermediul părintelui Eugen şi s-au rugat pentru ca sufletul său să fie primit în ceata drepţilor din cer. La sfârşitul celebrării participanţii au trăit un moment de comuniune creştinească, bucurându-se de paharul cu vin şi alimentele oferite ca pomană pentru sufletul părintelui decedat. Ne-am amintit astfel de valoarea faptelor de milostenie trupească şi sufletească, pe care ar trebui să le exersăm mai des: să dai de mâncare celor flămânzi, să îmbraci pe cei goi, să înveţi pe cei neştiutori, să ierţi pe cei care ţi-au greşit, să te rogi pentru întoarcerea păcătoşilor, să te rogi pentru cei răposaţi... Pe toate acestea părintele Eugen le-a făcut cu multă discreţie şi iată, ele sunt acum adevărata bogăţie pe care a strâns-o în cer. Să căutăm şi noi să luăm în serios vocaţia primită la botez, aceea de a fi „lumină” şi „sare” în lume şi să purtăm cu bucurie ştafeta credinţei mai departe. Îi mulţumim lui Dumnezeu că l-a trimis în viaţa noastră pe părintele Eugen.  Dumnezeu să-l odihnească !

Carnavalul copiilor... la intrarea în Postul Mare [10.02.2018]
copiii parohiei împreună cu părintele Iosif Diac şi Romana Draşovean la clubul parohiei

Intrarea în postul de 40 de zile, ce pregăteşte marea sărbătoare a Învierii Domnului, a fost anunţată celor mici în acest an prin organizarea unui mic carnaval al copiilor. Aşa cum înainte de o călătorie lungă şi dificilă un călător trebuie să-şi pregătească bine traista ca să poată rezista, la fel şi copiii au nevoie de momentul lor de bucurie, pentru a petrece mai uşor şi cu folos timpul de revizuire sufletească al Postului Mare.

Nădăjduim că întâlnirea din acest an, organizată prin grija celor care se ocupă cu formarea religioasă (şi nu numai) a copiilor, a fost o reuşită. Fie ca prietenia, bucuria curată şi dragostea de Dumnezeu să încolţească şi să prindă rădăcini adânci în sufletele tuturor copiilor, pentru că ei vor moşteni Împărăţia, spre slava lui Dumnezeu!

Funeraliile pr. Eugen Blăjuţ sr. (OFMConv) [03.02.2018]
Sfânta Liturghie de înmormântare prezidată de episcopul Petru Gherghel procesiunea funerară din Cimitirul "Eternitatea"

Părintele Eugen Blăjuţ sr. (OFMConv), decedat în ziua de 30 ianuarie 2018, a fost înmormântat sâmbătă 3 februarie în cimitirul „Eternitatea” din Galaţi, în parcela preoţilor din spatele capelei catolice. Sfânta Liturghie de înmormântare a fost celebrată în biserica parohială de către PS Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iaşi, alături de care au concelebrat PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, pr. Teofil Petrişor, ministru provincial franciscan şi un număr mare de preoţi invitaţi.

Pe parcursul celebrării a fost evocată viaţa pr. Eugen Blăjuţ sr., ale cărui calităţi şi virtuţi i-au atras aprecierea atât a celor cu care a colaborat, cât şi a celor pe care i-a păstorit şi îndrumat. Omilia care a urmat lecturilor liturgice a fost rostită de părintele Cristian Blăjuţ, predicator cu mult har, bine cunoscut credincioşilor gălăţeni al căror paroh a şi fost până nu demult. Nu ne-a surprins să aflăm de la el că trăsătura definitorie a părintelui Eugen a fost sfinţenia „preotului comun”. Da, aşa l-am cunoscut şi aşa l-am avut printre noi la Galaţi - preot smerit, plin de râvnă, bogat în înţelepciune şi de mare ajutor pentru sufletele nevoiaşe.

Cuvinte de apreciere generoase au fost exprimate la finalul Sfintei Liturghii şi de către ierarhii prezenţi. PS Petru Gherghel a mulţumit lui Dumnezeu pentru exemplul pe care l-a dat pr. Eugen Blăjuţ sr., a cărui viaţă şi activitate rămâne pentru fraţi şi preoţi un testament preţios de transmis mai departe. PS Cornel Damian a transmis salutul şi omagiul ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti. Apoi a rememorat perioada primilor săi ani de preoţie în parohia Cioplea (Bucureşti), unde a avut ocazia să-l cunoască mai bine pe părintele Eugen, care era paroh acolo. Ceea ce l-a impresionat mai mult la acesta a fost trăirea comuniunii ierarhice şi spiritul fratern faţă de preoţii colaboratori.
Pr. Teofil Petrişor a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii şi Ordinului Franciscan în persoana părintelui Eugen. Apoi a mulţumit tuturor celor prezenţi, credincioşi şi persoane consacrate, pentru participarea la celebrare şi rugăciunile oferite pentru odihna răposatului. La final a amintit că pr. Eugen Blăjuţ sr. este ultimul dintr-o „generaţie de aur” a fraţilor franciscani români, fapt care obligă noua generaţie de fraţi să-şi asume cu pasiune şi curaj idealurile evanghelice, pe care înaintaşii le-au îmbrăţişat, trăit şi mărturisit chiar cu preţul vieţii lor.

Să ne amintim cu pietate de părintele Eugen, să-l vizităm la cimitir şi să ne rugăm pentru el, cu speranţa că în Ziua de Apoi va fi chemat de Mântuitorul nostru pentru a moşteni împărăţia vieţii fără de sfârşit.  Dumnezeu să-l odihnească !

Ziua Minorităţilor Naţionale. Tradiţii de Crăciun [17.12.2017]
corul de copii al Forumului German din Galaţi Corul Facultăţii de Arte al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

În ziua de 17 decembrie 2017, Asociaţia Italienilor din România - Filiala Galaţi (ROASIT „Casa Italia”) a sărbătorit Ziua Minorităţilor Naţionale printr-un spectacol de muzică şi poezie intitulat „Tradiţii de Crăciun”. Spectacolul a fost găzduit în frumosul lăcaş de cult al parohiei romano-catolice „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Galaţi, monument istoric ridicat cu aportul însemnat al comunităţii etnicilor italieni.

La această activitate au fost invitate toate minorităţile existente în oraşul Galaţi. Au răspuns invitaţiei „Forumul German”, minoritatea romilor, comunitatea lipovenilor, „Uniunea Democrată Turcă” şi minoritatea maghiară. Spectacolul s-a bucurat şi de participarea Corului Facultăţii de Arte al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, dirijat de pr. dr. Cristian Dumea, parohul comunităţii romano-catolice din Galaţi.

Evenimentul a fost apreciat de un public numeros, recunoaştere a faptului că minorităţile naţionale sunt o parte vie a societăţii româneşti, cu o contribuţie importantă la evoluţia acesteia. După spectacol reprezentanţii minorităţilor au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Administrarea sacramentului Sfântului Mir la Galaţi [25.06.2017]
episcopul auxiliar Aurel Percă primind omagiul candidaţilor la Mir PS Aurel Percă împreună cu tinerii care au primit Sfântul Mir

În acest an, cu ocazia conferirii sacramentului Sfântului Mir, am avut fericita ocazie de a avea în mijlocul comunităţii noastre parohiale pe episcopul auxiliar de Iaşi, PS Aurel Percă. Deşi geografic suntem la extremitatea sudică a Diecezei de Iaşi, spiritual suntem parte vie a Bisericii Locale şi avem nevoie de toate mijloacele suprafireşti pentru a creşte în credinţa, pentru ca apoi să o putem afirma fără echivoc în lume, printr-o viaţă creştinească autentică. Un astfel de ajutor special - Sacramentul Sfântului Mir - au primit de la Dumnezeu cei 35 de tineri gălăţeni care au fost însemnaţi de episcop pe frunte cu uleiul parfumat sfinţit şi au auzit cuvintele Sale: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt”.

Fie ca darurile Duhului Sfânt - Înţelepciunea şi Înţelegerea, Sfatul şi Tăria, Ştiinţa şi Pietatea, Frica de Dumnezeu - să fie păstrate cu atenţie de aceşti tineri în suflet, să fie tot mai mult descoperite şi apoi „slobozite” ca să-şi facă lucrarea lor mântuitoare. Să-şi aducă cu toţii aminte de semnul păcii pe care l-au primit la final, care semnifică comuniunea eclezială cu Episcopul şi cu toţi credincioşii.

Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul - Hramul bisericii catolice din Galaţi [24.06.2017]
binecuvântarea de la sfârşitul Sfintei Liturghii preoţii concelebranţi ai Liturghiei de Hram împreună cu ministranţii

„Dar îngerul îi zise: «Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată şi femeia ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, pe care îl vei numi Ioan; bucurie şi veselie vei avea, şi de naşterea lui mulţi se vor bucura. Căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu [...] şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor; el va merge înaintea lui cu spiritul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre fiii lor şi pe cei necredincioşi la înţelepciunea celor drepţi, ca să pregătească Domnului un popor desăvârşit».” (Lc 1,13-17)

„Iar Zaharia, tatăl lui, se umplu de Duhul Sfânt, şi proroci, zicând: «Binecuvântat e Domnul Dumnezeul lui Israel, căci a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului său, şi ne-a înălţat nouă un semn de mântuire în casa lui David, sluga sa [...] Si tu, pruncule, prorocul Celui Prea-Înalt te vei chema: căci vei merge înaintea feţei Domnului, ca să-i pregăteşti căile lui, şi să dai poporului cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor, prin îndurările milei Dumnezeului nostru [...]».” (Lc 1,67-78)

Să nu uităm că numele Ioan provine dintr-un nume evreiesc, care în traducere înseamnă „Dumnezeu este milostiv”.

Sărbătoarea Sfântului Anton de Padova [13.06.2017]
părintele Fabian Iacob la Sfânta Liturghie de seară sfinţirea crinilor

Ceremoniile care se desfăşoară de ziua Sfântului Anton de Padova scot în evidenţă trei dintre realităţile amintite în Evanghelie, dragi Mântuitorului: copiii, crinii şi pâinea. Acestea au fost prezente mereu, simbolic sau concret, în viaţa Sfântului Anton de Padova şi de aceea se regăsesc în pietatea populară din toate locurile şi din toate timpurile. Multe sunt harurile şi ajutoarele primite de poporul credincios prin mijlocirea „podoabei Ordinului Franciscan” - cum este uneori supranumit Sf. Anton. Au simţit puterea lui bolnavii, cei nedreptăţiţi sau păgubiţi, cei singuri şi trişti, cei îndureraţi de pierderea celor dragi, păcătoşii înrobiţi de vicii, tinerii aflaţi în momente de răscruce sau în faţa unor examene importante. În Sfântul Anton de Padova se arată frumuseţea Providenţei Divine, se adeveresc cuvintele Mântuitorului că aceluia care caută desăvârşirea toate celelalte i se vor da pe deasupra, se împlinesc promisiunile lui Cristos că acela care crede în El va face sau va fi martorul unor lucruri şi mai minunate.

În amintirea minunii în care Sfântul Anton de Padova a avut privilegiul de a-l ţine în braţe pe Isus-copil, în această zi se acordă o binecuvântare specială copiilor prezenţi în biserică. Şi crinii aduşi la Sfânta Liturghie sunt sfinţiţi, pentru ca apoi să-şi împrăştie mireasma lor şi binecuvântarea în casele oamenilor. Pâinea Sfântului Anton - pâinea săracilor - este astăzi sfinţită şi oferită tuturor pentru a ne reaminti că avem datoria de a-i ajuta mereu pe cei aflaţi lângă noi, în nevoie şi lipsuri.

Dacă-ţi trebuie minuni, prin Anton le dobândeşti, crede celor ce-au aflat marea lui putere !

Sfânta Liturghie solemnă din Noaptea de Înviere [15.04.2017]
după primirea Luminii Pascale în Noaptea de Înviere Sfânta Liturghie solemnă a Vigiliei Pascale

În noaptea de sâmbătă 15 aprilie 2017, la ora 21, au început în comunitatea noastră parohială celebrările solemne de Paşti. Ritualul introductiv al Vigiliei Pascale a constat în binecuvântarea focului, aprinderea Lumânării Pascale în faţa bisericii, aducerea Luminii în biserică şi împărţirea ei tuturor credincioşilor prezenţi. Sfânta Liturghie a fost oficiată în comun de păstorii noştri sufleteşti - părintele paroh Cristian Dumea, părintele vicar Fabian Iacob şi părintele vicar Cristian Pal - în mijlocul unui număr mare de creştini catolici gălăţeni. Solemnitatea din Noaptea de Înviere s-a încheiat cu o procesiune deosebită în timpul căreia credincioşii catolici au purtat cu bucurie statueta lui Cristos cel Înviat prin oraş, în jurul bisericii, ţinând în mâini lumânări aprinse şi cântând cu însufleţire imnul pascal:

Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând,
Şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le !

Duminica Bibliei [26.03.2017]
părintele paroh Cristian Dumea ridicând Sfânta Carte în văzul credincioşilor Biblia de la Blaj, ediţia jubiliară din anul 2000

Urmând iniţiativa Sfântului Părinte papa Francisc, episcopul Diecezei de Iaşi PS Petru Gherghel a stabilit ca duminica din 26.03.2017 să fie dedicată cinstirii deosebite a Bibliei, Cuvântul Domnului. În biserica noastră locală, la Sfintele Liturghii, credincioşii au fost invitaţi să acorde mai mult timp şi mai mare interes citirii Bibliei. La predică, părintele paroh a venit în mijlocul poporului cu Biblia şi cu o lumânare aprinsă, pentru ca toţi să înţeleagă de unde vine adevărata lumină pentru cuget - din Cuvântul lui Dumnezeu. După Sfânta Liturghie credincioşii au venit pe rând şi au sărutat cartea din care s-au citit lecturile în duminica respectivă.

În faţa altarului este expusă o Biblie deosebită, reeditarea jubiliară din anul 2000 a Bibliei de la Blaj, tradusă de ieromonahul greco-catolic Samuil Micu (Klein) între anii 1783÷1785. Volumul are transcriere dublă, cu litere chirilice pe pagina din stânga şi cu litere latine pe pagina din dreapta. Deşi pentru românul contemporan traducerea este arhaică şi mai greu de urmărit, lingviştii şi bibliştii au apreciat-o pentru rigoarea ei şi pentru frumuseţea exprimării româneşti în raport cu limba folosită la acea vreme. Ediţia jubiliară 2000 a Bibliei de la Blaj s-a bucurat de admiraţia Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea (prezent la lansarea volumului la Vatican în 2001) şi de recunoaşterea Academiei Române (care i-a conferit premiul „Timotei Cipariu”).

Sfintele Sărbători de iarnă [2016 - 2017]
Galaţi - tinerii colindători din noaptea de Crăciun Galaţi - vedere de ansamblu cu scena de Crăciun

Iarna 2016 - 2017 a marcat o schimbare de stil în amenajarea scenei reprezentând Naşterea Domnului şi venirea magilor. În predica de la Sfânta Liturghie din Noaptea Sfântă, părintele paroh Cristian Dumea a ţinut să mulţumească tuturor celor implicaţi în aranjarea bisericii pentru sărbătorile de iarnă, amintind şi de contribuţia creativă inspirată a părintelui vicar Cristian Pal. Spre toţi aceştia care au trudit se îndreaptă gândurile de apreciere ale întregii comunităţi catolice din Galaţi. Crăciun Binecuvântat şi La Mulţi Ani!

Sf. Liturghie de Mulţumire şi Rămas Bun [21.08.2016]
în timpul Sf. Liturghii membrii conventului franciscan de la Galaţi, august 2016

Participând la această Sf. Liturghie Comunitară, întreaga comunitate catolică din Galaţi mulţumeşte Bunului Dumnezeu pentru activitatea pastorală şi slujirea părintelui paroh dr. Cristian Blăjuţ, părintelui paroh Viorel Cuş, părintelui vicar Iosif Dancă jr. şi fratelui Marius Nicolae Sava. Îi încredinţăm pe toţi ocrotirii Maicii Domnului şi le urăm rodnicie în noua lor misiune pastorală, acolo unde vor merge în această toamnă. Pace şi Bine!

Pelerinajul la Cacica în Anul Sfânt al Milostivirii [mai 2016]
pelerini gălăţeni în faţa bazilicii din Cacica pelerinii gălăţeni împreună cu părintele Cristian Blăjuţ, în bazilica din Cacica

În 27 şi 28 mai 2016, prin grija părintelui paroh Cristian Blăjuţ, un grup numeros de credincioşi ai comunităţii catolice din Galaţi (incluzând aici şi pe cei din filiala Folteşti) au mers în pelerinaj la sanctuarul marian de la Cacica, cu prilejul Anului Sfânt al Milostivirii. Chiar şi cei care nu au luat parte la eveniment îşi pot aminti cu plăcere de modul atractiv în care a fost el promovat de către părintele Cristian în duminicile premergătoare plecării. Mulţumim lui Dumnezeu!

Familia la izvorul milostivirii - Misiuni Populare la Galaţi [5÷8 mai 2016]
părintele predicator Felician Tiba şi părintele paroh Cristian Blăjuţ la Misiunile Populare din parohia noastră (2016) participarea poporului credincios la Misiunile Populare de la Galaţi (2016)

Timp de patru zile consecutive, catolicii gălăţeni interesaţi s-au adunat în biserica parohială pentru a-şi îmbogăţi cunoaşterea şi percepţia privind familia, pentru a primi harurile atât de necesare armoniei şi bunului mers al vieţii conjugale. Familia este întemeiată pe comuniunea de viaţă dintre un bărbat şi o femeie, după rânduiala dintru începuturi a Creatorului. Familia, ca celulă esenţială a societăţii, bazată pe dragoste şi slujire, nu ţine de vreo modă trecătoare şi nici nu funcţionează după mecanismele societăţii de consum. Deşi soţul şi soţia, ca bărbat şi femeie, sunt diferiţi fizic şi psihic, ei sunt egali în demnitate şi prin complementaritate realizează omul întreg, capabil de a fi rodnic şi fericit. Prin sacramentul Căsătoriei şi prin rugăciunea în comun dificultăţile vieţii pot fi depăşite în familiile noastre, căci Domnul este cu noi până la sfârşitul veacurilor. Amin!

Pelerinajul la Iaşi cu ocazia beatificării episcopului martir Anton Durcovici [17.05.2014]
pelerini gălăţeni pe stadionul Copou din Iaşi părintele Cristian Blăjuţ în alaiul preoţilor celebranţi

În 17 mai 2016, un grup de credincioşi catolici din Galaţi, însoţiţi de părintele paroh Cristian Blăjuţ, au participat pe stadionul Copou din Iaşi la celebrarea Sf. Liturghii de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Vremea frumoasă, mulţimea participanţilor de toate vârstele şi din toate zonele Moldovei, buna organizare şi solemnitatea celebrării au rămas fără îndoială în amintirea tuturor. Ocazia ne-a prilejuit şi revederea unor preoţi care au activat sau au ajutat în comunitatea noastră parohială (pr. Irimia-Romică Pal, pr. Iosif Amitricioaei, pr. Anton Bogdănel). Fericite Anton Durcovici, model de slujire şi de fidelitate faţă de Biserica Locală şi Universală, roagă-te pentru noi!

Celebrarea Sacramentului Mirului la Galaţi [30.06.2013]
ultimele indicaţii pentru ca totul să decurgă bine sosirea Preasfinţitului Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iaşi

Toată comunitatea catolică gălăţeană a fost prezentă la acest eveniment. Copiii şi tinerii care au primit astăzi darurile Duhului Sfânt în sacramentul Mirului vor trebui să fie de acum înainte trăitori şi mărturisitori deplini ai credinţei creştine în comunitate şi în lume. Fie ca toţi să-şi amintească cu drag de această zi în care au primit pecetea de neşters a Sfântului Duh. Amin. În fotografii apar PS. Petru Gherghel - episcopul Diecezei de Iaşi, pr. Emilian Cătălin - superiorul Provinciei Franciscane, părintele paroh Cristian Blăjuţ, pr. Irimia-Romică Pal, pr. Florin-Cristian Farcaş, pr. Eugen Blăjuţ jr. şi alţi preoţi invitaţi.

Ziua Tineretului - Iugani [06.05.2007]
pe locul de adunare de la marginea satului Iugani (comuna Mirceşti, judeţul Iaşi) episcopul Anton Coşa în timpul predicii

Veniţi din toate colţurile Moldovei (noi chiar de la capătul cel mai îndepărtat) ne-am simţit cu toţii „acasă”. Invitatul special al evenimentului a fost episcopul Anton Coşa, păstorul diecezei romano-catolice de Chişinău, care a ţinut o frumoasă predică. După vizitarea bisericii locale ne-am abătut puţin pe la Nisiporeşti, pe meleagurile natale ale părintelui Damian Anton, care ne-a însoţit în această deplasare. Ne-am rugat la mormântul Veronicăi Antal. Un bun creştin din Galaţi, care venise cu noi, a ţinut să mulţumească pentru un har deosebit primit aici. Am continuat cu un mic popas la Hanul Ancuţei, apoi cu o scurtă vizită la Seminarul Franciscan din Roman. Seara, când am intrat în biserica „Ss. Petru şi Paul” din Bacău, erau momente de Adoraţie Euharistică. Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate cele trăite în acea zi.

Ziua Tineretului - Dărmăneşti [07.05.2006]
în faţa bisericii catolice din Dărmăneşti cardinalul Scoţiei, Keith O'Brien, în mijlocul tinerilor catolici gălăţeni

Deşi vremea a fost mohorâtă şi a plouat, tinerii prezenţi la eveniment au avut destule motive de înălţare sufletească şi de bucurie. La întoarcerea acasă, parintele Viorel Cuş a avut ideea de a ne abate pe la Slănic Moldova, iar cine a dorit şi-a putut potoli setea cu apă minerală (calcică, sulfuroasă, ferică...) din renumitele izvoare din staţiune.

Vizita statuetei Sf. Anton de Padova la Galaţi [2004]
statueta de aur a Sf. Anton de Padova mesajul episcopului Petru Gherghel

Evenimentul a generat un adevărat pelerinaj în biserica noastră, la care au participat atât creştinii catolici cât şi foarte mulţi credincioşi ortodocşi din oraş.

Solemnitatea „Trupul şi Sângele Domnului” - Joia Verde [2004]
procesiune cu Preasfântul Sacrament procesiune cu Preasfântul Sacrament

În imaginile de la acest eveniment apar părintele paroh Eusebiu Pişta, părintele Viorel Cuş şi părintele Eugen Blăjuţ sr.

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viaţă de credinţă Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Evenimente Album foto Album video Biserica parohială Filiala Folteşti
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001