Contact

Articol din colecţie

afiş recital PSALTERION - inCANTUS

Ansamblul PSALTERION - Recitalul vocal-instrumental „inCANTUS”
O călătorie în Paradisul muzicii

Cu numai trei zile în urmă, comunitatea catolică din Galaţi respira aerul unei sărbători de poruncă, întreaga suflare a parohiei luând parte cu adâncă evlavie la solemnitatea liturgică sărvârşită în biserică şi la cele patru altare exterioare împodobite cu crucifixe şi flori. Creştinii catolici gălăţeni, în frunte cu preoţii parohiei, au înălţat rugăciuni de mulţumire, de preamărire şi s-au închinat cu adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament, cinstind astfel Preasfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru Isus Cristos, darul cel mare al lui Dumnezeu, jertfă de ispaşire pentru păcatele lumii şi hrană spirituală pentru creştini.

Astăzi, în Duminica Domnului din 18 iunie 2017, am împărţit însă, cu mic, cu mare, bucuriile muzicii sacre. În casa Tatălui nostru, unde ne-a dat întâlnire parohul bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi, cel care cu râvnă, bunătate, dăruire şi o mare credinţă îşi călăuzeşte enoriaşii, astăzi am fost conduşi spre bucuria inimii, pe pajiştile veşnic înflorite ale muzicii psaltice, preclasice, clasice şi moderne care a încântat de-a lungul veacurilor sufletele milioanelor de creştini, săvârşind acea comuniune electivă, prin arta cântecului vocal şi instrumental, aşa cum numai în lumea cea adevărată spre care ne îndreptăm cu toţii vom cunoaşte.

Am pregustat vreme de un ceas din acea taină, din acel miracol inefabil numit Muzică sacră. O catapeteasmă de sunete divine, o catapeteasmă de cuvinte, o catapeteasmă de linişte, unite-n adoraţie, un fel de Cântarea Cântărilor psaltice... susţinută de Ansamblul Psalterion, înfiinţat în anul 2013 la iniţiativa profesorului universitar Gabriel Bulancea, ansamblu recunoscut nu numai în Galaţi sau în Diecenza de Iaşi, dar şi în întreaga ţară.

Şi-au dat întâlnire Acasă în Paradis vocile şi sunetele diafane care au înCântat auditoriul prin „structura insolită a timbrelor instrumentale” - aşa cum se specifică în Programul concertului - prin „diversitatea repertorială, sincretismul artelor (muzică, elemente actoriceşti şi coregrafice, recitare poetică, proiecţii video)” care „au asigurat reţeta de succes a Psalterionului, a cărui denumire provine de la un instrument medieval cu corzi ciupite sau cu arcuş, cu o sonoritate diafană ce se aseamănă cu glasurile îngereşti”. „Recitalurile-spectacol desfăşurate de-a lungul anilor (Muzica Magna , Despre dragoste , Music of your life, Odată ca niciodată...) culminează cu recitalul de astăzi, inCantus , a cărui coordonată barocă îi conferă ansamblului o dimensiune particulară în tot arealul muzical gălăţean sau regional.”

Concertul a fost ilustrat pe un ecran cu o suită inspirată de imagini, de pictură sacră renascentistă sugerând miracolul maternităţii, prezent în iconografie, dar şi cu scurte secvenţe din filmele a căror muzică se desfăşura în concert. La acestea s-a adăugat glasul actorului Vasile Dănilă, de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, glas plin de vibraţie şi dramatism, transmiţând emoţii puternice, îndeosebi la poemele lui Radu Gyr, Vasile Voiculescu, Mihai Eminescu.

Tradiţie şi modernitate, preclasic, clasic şi contemporan, reflexe ale muzicii sacre de cea mai bună expresie, împletite armonios cu muzica lui Craig Armstrong, care a deschis recitalul, în care creştinii au recunoscut Uvertura din filmul „Departe de lumea dezlănţuită”. A urmat o călătorie fantastică pe căile muzicii, cu Antonio Vivaldi („Cum dederit” , Suita „Stabat Mater” cu cele patru părţi ale sale: Stabat mater , Cuius animam , O quam tristis , Quis est homo), apoi cu Johann Sebastian Bach („Aus Liebe”), Arcangelo Corelli („Sonata da Chiesa” op. 3 nr. 2 în Re major), din nou Bach („Erbarme dich” - o piesă foarte frumoasă), Claudio Monteverdi („Zefiro torna” - cu o interpretare care a încălzit atmosfera, aducând soarele de afară în inimi), Gabriel Faure (cu două piese muzicale la fel de cunoscute: „După un vis” , „Fluturele şi floarea”) şi compozitorul contemporan Karl Jenkins (cu atât de cunoscutele: „Songs of Sanctuary” , „Cantata Mundi” , „Dances of Time” , prezent însă în recitalul inCantus cu „Concerto grosso” partea I).

Mai tânărul compozitor, cântăreţ, actor şi producător de discuri Josh Groban, care s-a remarcat prin compoziţiile sale, dar şi prin piesa „You raise me up”, atât de îndrăgită, de data aceasta a fost prezent în concert cu piesa „Mi mancherai”, interpretată magistral de tenorul Florin Bobei, remarcat pe scena Operei Naţionale Bucureşti, care activează la Galaţi ca arhidiacon, corist pentru muzică religioasă şi profesor la Facultatea de Arte a Universităţii „Dunărea de Jos”. O piesă remarcabilă, „The Prayer” , lansată de Celine Dion, a fost interpretată în acest recital de soprana Adelina Diaconu. Finalul programului muzical a fost triumfal, cu piesa „Gabriel’s oboe” (din filmul „Misiunea”) a compozitorului Ennio Morricone, interpretată de Adelina Diaconu şi Florin Bobei.

Soprana Adelina Diaconu a fost o adevărată revelaţie a concertului, susţinând vocal mai multe piese, cu vocea profundă, vibrantă, cu un ambitus larg, de un dramatism care a atins coardele cele mai sensibile ale celor prezenţi. La fel s-a întâmplat şi cu tenorul Florin Bobei care i-a fascinat pe spectatori cu vocea sa caldă, învăluitoare, plină de sensibilitate.

Fragmente din psalmi şi cântări religioase, traduceri şi interpretări ale unor piese, proiectate pe ecran cu videoproiectorul, au completat tabloul sonor cu imagini şi versuri religioase, pentru ca auditoriul să înţeleagă şi să ştie ce se cântă în recital. Concertul a cuprins prelucrări inedite din piese preclasice şi clasice, dar şi moderne, cu o dominantă barocă, desprinsă din muzica de cult a spiritualităţii creştine occidentale, într-o interpretare de excepţie, aşa cum urbea noastră nu prea a mai avut parte. Şi, aşa cum se specifică într-un scurt articol de prezentare pe site-ul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, despre acest eveniment: „Un recital despre curajul asumării libertăţii şi al meditaţiilor în jurul tainelor creştine ale suferinţei, răscumpărării, iertării, iubirii şi a păcii care decurge din toate acestea”.

„Poeţii îşi poartă inima mai presus decât greul vieţii” - a recitat admirabil Vasile Dănilă, în poezia „Te aştept: Intră” a lui Vasile Voiculescu. „Întoarce-te, Zephyr şi cu mişcare blândă / Fă-mi aerul plăcut” - a cântat soprana Adelina Diaconu în piesa lui Claudio Monteverdi „Zefiro torna”.

Interpretate cu măiestrie şi virtuozitate, toate piesele au avut un impact fericit asupra auditoriului. Reculeşi, înălţaţi spiritual, creştinii au ascultat şi vizionat, într-o smerenie pe care doar credinţa adevărată şi sentimentul de pietate o pot conferi, toate piesele şi recitările, aplaudând frenetic, hohotind pur şi simplu cu mâinile, până la amorţire.

Ansamblul PSALTERION, după concertul susţinut în biserica noastră

Despre componenţa Ansamblului Psalterion, spicuim din Program câteva date biografice:

Gabriel Bulancea, profesor universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, unde susţine cursuri de istoria muzicii şi estetică. După un doctorat de succes cu teza „Gândirea creatoare şi estetică a lui Claude Debussy”, Gabriel Bulancea, a cărui carieră profesională se împarte între cea concertistică, didactică şi de cercetare, manifestă preocupări în domeniul modalismului muzical, în cel al istoriei artelor şi esteticii. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor Români, fiind permanent dedicat profesiunii didactice, ca unul din promotorii învăţământului artistic dunărean.

Vasile Dănilă, actor cunoscut şi îndrăgit de publicul gălăţean, angajat al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi încă din anul 1971, este şi regizor tehnic şi şef de producţie din anul 1990. A absolvit Facultatea de Arte din Galaţi, specializarea Artele spectacolului, împlinind, mai degrabă, prin exemplul personal, misiunea de a-i convinge şi sprijini şi pe alţii în alegerea făcută.

Marian Sava, absolvent al specializării Muzică vocală şi instrumentală - vioară, Iaşi, 1985, angajat al Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, şef de partidă la vioară şi profesor titular la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi. La chitară bass a cântat încă din studenţie, abordând genuri muzicale de jazz şi rock în cadrul formaţiilor „Street of jazz” sau „Cristal”.

Adelina Diaconu, soprană, a absolvit studiile de Licenţă şi Master la Universitatea de Muzică din Bucureşti, la clasa de canto a distinsei soprane Silvia Voinea. Cu nenumărate premii naţionale şi internaţionale la activ, ea desfăşoară o bogată activitate concertistică, începută încă de la vârsta de 15 ani. De 4 ani este solistă la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, unde a debutat cu diverse roluri de operă şi operetă. În prezent este doctorandă la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi asistent doctorand la Facultatea de Arte din Galaţi.

Anişoara Negură, a absolvit Facultatea de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, la clasa domnului prof. univ. dr. Florenel Ionoaia. În prezent este profesor la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi, concertează în cadrul formaţiei „Kalofonis” şi este cel mai tânăr membru din ansamblul Psalterion.

Victor-Ioan Mihăilescu, lector universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Specializat în pedagogia teatrală, cu un doctorat obţinut la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. A realizat numeroase proiecte educaţionale dedicate tinerilor, dar şi proiecte cinematografice independente.

Cristian Dumea, preot şi călugăr franciscan, specializat în cântul gregorian, cu un doctorat în domeniul muzical obţinut în 2008 la Pontificio Instituto de Musica Sacra din Roma.

Interpreţi de înaltă clasă, cunoscuţi în urbea gălăţeană, în ţară şi chiar peste hotare, artiştii componenţi ai Ansamblului Psalterion (coordonator muzical, realizator şi interpret la chitară: Gabriel Bulancea; solişti vocali: soprana Adelina Diaconu şi tenorul Florin Bobei; recitator: Vasile Dănilă; instrumentişti: vioară - Marian Sava, oboi - Anişoara Negură, orgă - Cristian Dumea) susţin numeroase concerte, printre care acest regal de muzică sacră inCANTUS, o revelaţie pentru toţi iubitorii de muzică şi de Dumnezeu. Este o dovadă peremptorie a revirimentului culturii şi artei în urbea gălăţeană şi în ţară. Un început de bun augur care sperăm să continue pe aceste coordonate spirituale. Şi printre beneficiarii acestei minunate arte vocal interpretative am fost şi noi, enoriaşii parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi.

Am fost săltaţi deodată pe aripi de heruvimi, pe înălţimile cu aer purificat ale muzicii sacre, în acest recital extraordinar desfăşurat în amiaza duminicii de 18 iunie 2017, cu doar câteva zile înainte de sărbătoarea hramului bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi şi cu o săptămână înaintea unui alt eveniment major în viaţa bisericii noastre: conferirea Sfântului Mir de către episcopul Diecezei de Iaşi, celor circa 40 de creştini din parohie care aşteaptă primirea acestui sacrament. Concertul de astăzi a fost ca un preludiu, ca o avanpremieră şi o pregustare a acestor sfinte sărbători religioase, la care întreaga comunitate catolică din Galaţi a rezonat.

Pentru tot ce s-a întâmplat în biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galaţi, în după-amiaza acestei zilei de duminică, nu prea există cuvinte potrivite. Starea de înălţare spirituală s-a reflectat şi în scurtul mesaj pe care parohul bisericii, părintele prof. dr. Cristian Dumea, el însuşi interpret şi dirijor, l-a adresat în încheierea acestei sărbători a sufletului creştin, amintind că fiecare dintre aceşti artişti a primit un har special, pe care, din dragoste de Dumnezeu şi de oameni, l-au împărtăşit cu noi, cei care am asistat la spectacol.

Într-un târziu, creştinii s-au despărţit cu greu de artişti, cu jindul că s-a terminat prea curând acest spectacol de înaltă ţinută. Încet-încet biserica s-a golit, rămânând zidurile şi statuile sfinţilor care să mai păstreze ecourile muzicii sacre, prin aer încă vibrând acordurile sublime, paleta de timbre şi sonorităţi, care parcă revărsau în sus, către Dumnezeu, picăturile unui cânt la psalterion, peste glasul blând, cald, părintesc, al preotului paroh Cristian Dumea, cel care ne-a oferit acest nesperat dar, în zi de duminică.

Cezarina Adamescu

[18.06.2017]

Istoric Parohie Biserica parohială Preoți Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Servicii sociale Terțiari franciscani Însoțitori în misiune FCJ Tineri și copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viață de credință Carisma franciscană Carisma ignațiană Reflecții, cugetări Colecția de articole Evenimente Album foto Album video Filiala Foltești
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001