Prezentare
Contact

Evenimente

2018 - Centenarul Marii Uniri

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în comunitatea catolică gălățeană  (01.12.2018)

Ziua Națională a României a fost sărbătorită anul acesta în parohia catolică din Galați printr-o Sfântă Liturghie „Te Deum”, urmată de o întâlnire fraternă a credincioșilor în clubul parohial. Numărul participanților putea să fie mai mare, dar probabil că mulți enoriași au fost prezenți la alte festivități dedicate evenimentului. Important este că în biserică au fost reprezentate toate generațiile, semn că recunoștința față de jertfele și înfăptuirile înaintașilor nu se stinge.

În timpul omiliei, părintele paroh Cristian Dumea a amintit câteva detalii istorice despre evenimentul Marii Uniri de la Alba Iulia. Ziua de 1 Decembrie 1918 a început în spirit de credință, prin participarea poporului la Sfânta Liturghie, celebrată de episcopi în cele două biserici românești (greco-catolică și ortodoxă) din oraș. Ieșind de la slujba religioasă, românii s-au întâmpinat unii pe alții cu multă emoție, s-au îmbrățișat, s-au sărutat și apoi s-au îndreptat spre locul unde reprezentanții lor urmau să semneze actele Unirii. Iar pe Câmpul lui Horea, unde s-a desfășurat Marea Adunare Națională, erau adunați români din toate ținuturile românești, mulți dintre ei conduși chiar de preoții lor.

Un alt element subliniat la predică a fost originea cuvântului „patrie”, care vine din latină, fiind derivat din cuvântul „pater”, adică „tată”. Ostașii care s-au jertfit în Primul Război Mondial și au pregătit Marea Unire, au făcut aceasta pentru a-și apăra patria, adică pământul primit de la străbuni, încredințat lor de Tatăl Ceresc pentru a putea trăi.

Părintele Cristian a vorbit cu dragoste și despre limba română, ca element esențial al identității și unității noastre. Limba maternă este modul firesc în care fiecare om se roagă și aduce laudă lui Dumnezeu, în libertate. Recitând pentru cei prezenți poezia „Limba românească” a lui Gheorghe Sion (1822-1892, scriitor și militant pașoptist bucovinean), părintele și-a reamintit că în perioada comunistă s-a încercat „ajustarea” versurilor deoarece mesajul original deranja regimul. Dar poezia (cea veritabilă) a triumfat, ca noi să ne bucurăm de întreaga ei frumusețe.

Mult e dulce și frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.

Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Și pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

Românașul o iubește
Ca sufletul său,
Vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu.

Frați ce-n dulcea Românie
Nașteți și muriți
Și-n lumina ei cea vie
Dulce viețuiți!

De ce limba românească
Să n-o cultivăm?
Au voiți ca să roșească
Țărna ce călcăm?

Limba, țara, vorbe sfinte
La strămoși erau;
Vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu!

Slujba a inclus un Requiem solemn prin care ne-am rugat pentru eroii neamului și pentru toți păstorii sufletești răposați care au activat în parohia catolică de la Galați: pr. Daniel Pietrobono, pr. Francisc Orlandi, pr. Ulderic Cipolloni, pr. Bonaventura Morariu, ep. Ioan Duma, pr. Iosif Iacob, pr. Iosif Pal, pr. Alois Donea, pr. Johann Proschinger, pr. Mihai Măcincă, pr. Petru Albert, pr. Eugen Blăjuț. După primirea binecuvântării de la sfârșitul Sfintei Liturghii, toți cei prezenți în biserică, în frunte cu părintele paroh și ministranții, au intonat cele patru strofe festive din inmul național „Deșteaptă-te, române !”.

În bucuria sărbătorii Centenarului Marii Uniri, credincioșii s-au reunit apoi în clubul parohial pentru a se bucura de bucatele gustoase, de vinul „casei”, de dulciurile făcute cu dragoste și de originala noastră muzică populară. S-au dansat sârbe și hore, la care s-au prins și preoții, iar cei mai bătrâni ne-au arătat cum se juca pe vremea lor și că încă mai pot. Petrecerea s-a încheiat cu o largă Horă a Unirii. Sentimentul de unitate a fost trăit cu aceeași bucurie de toți cei prezenți, nemaicontând că unii aveau și strămoși aparținând altor naționalități.


componența Consiliului Pastoral parohial

O duminică a familiei și a comunității  (07.10.2018)

Ziua de duminică, 7 octombrie 2018, în care Biserica o cinstește pe Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului a fost pentru credincioșii parohiei romano-catolice din Galați un prilej de a reflecta asupra căsătoriei și familiei, plecând de la învățăturile cuprinse în lecturile acestei zile. O coincidență fericită, sau mai bine spus „o mână nevăzută” a făcut ca tema centrală a Cuvântului lui Dumnezeu din această duminică să aibă legătură tocmai cu subiectul referendumului pentru revizuirea Constituției României, aflat în derulare în această zi. A fost ca un îndemn venit de sus, adresat nouă, de a da mărturie în cunoștință de cauză despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu.

Cartea Genezei, din care a fost luată prima lectură, ne spune cu mult farmec că „Domnul Dumnezeu a făcut o femeie din coasta pe care o luase din om”, iar omul (Adam) văzând-o a exclamat: „Aceasta, în sfârşit, este os din oasele mele şi carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie”. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie, și cu mare autoritate a stabilit rosturile lor pe pământ: „va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi un singur trup”.

Versurile Psalmului Responsorial vin apoi să „spulbere” concepțiile greșite, părerile și teoriile cele noi care sfidează și amenință proiectul divin: „Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul şi umblă pe căile sale! Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale; vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. Iată, aşa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul!” Ce diferență între această imagine veche, plină de viață, și imaginile „cenușii” care ne sunt livrate agasant prin mijloacele moderne de comunicare...

Sfânta Evanghelie ni-l arată pe Isus ca apărător al căsătoriei, legatură rânduită de Dumnezeu să unească în iubire bărbatul și femeia, „astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup”. Celor care venisera la El ca să-l pună la încercare, bazându-se pe puterea unui act juridic omenesc - actul de despărțire, permis de Moise, prin care bărbatul iși putea părăsi „legal” femeia cu care era căsătorit - Isus le răspunde folosind argumentul voinței divine: „ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!"
În contextul actual, în calitate de creștini, sesizăm în cuvintele lui Isus îndemnul de a susține în societate legi care nu se opun legilor lui Dumnezeu. Nu merită să plecăm urechea la vorbele celor care nu pun preț pe firescul relațiilor dintre oameni, încurajând diverse experimente sociale, dar trebuie să ne amintim mereu că avem obligația de a asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni.

În această duminică, la Sfânta Liturghie comunitară, părintele paroh Cristian Dumea ne-a invitat să privim și spre comunitatea parohială locală, care este o „familie de familii”, o familie extinsă ce are propriile nevoi și probleme. Cu această ocazie părintele paroh a anunțat componența noului Consiliu Pastoral, format din 11 bărbați cu „nume bun” din comunitatea noastră. De ce 11? Poate pentru că 11 este numărul apostolilor chemați de Isus, la începutul activității sale publice.

După predică, cei 11 nominalizați au fost invitați la altar să-și dea consimțământul în fața poporului credincios, au strâns mâna părintelui paroh și au semnat actul oficial de constituire a noului Consiliu Pastoral. După slujbă, consilierii și preoții din parohie au avut o primă întâlnire „de lucru”, o agapă frățească care să faciliteze mai buna cunoaștere reciprocă și să favorizeze colaborarea ulterioară. Îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze activitatea acestui Consiliu și le mulțumim fraților franciscani pentru ospitalitate.


participanţi gălăţeni la cursul pentru lectori şi cantori (Ploscuţeni, 2018)

Fericirea de a citi şi cânta Cuvântul lui Dumnezeu  (09.06.2018)
Pregătirea lectorilor şi cantorilor - Ploscuţeni 2018

În ziua de 9 iunie 2018, la Ploscuţeni (jud. Vrancea), s-a desfăşurat un curs de pregătire pentru lectori şi cantori. Cursul s-a adresat tuturor doritorilor din decanatul de Focşani, angajaţi să proclame cât mai bine Cuvântul lui Dumnezeu sau să anime cântul liturgic. Acţiunea a fost coordonată de Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, fiind susţinută de Parohia romano-catolică „Înălţarea Sfintei Cruci” din Ploscuţeni. Din parohia noastră „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” au participat 17 credincioşi, însoţiţi de părintele paroh Cristian Dumea şi de părintele vicar Cristian Pal. Întreaga zi de formare a fost plină de har pentru fiecare dintre participanţi. A fost un timp preţios, în care cu toţii am conştientizat importanţa misiunii de lector şi de animator al cântului sfânt.

În prima parte a zilei, cursanţii au audiat prelegerile părintelui Daniel Iacobuţ şi părintelui Eduard Patraşcu. În partea a doua a programului zilei s-a lucrat pe ateliere. De partea muzicală a cursului s-a ocupat părintele Ciprian Antălucă. La sfârşitul zilei, participanţii la curs şi-au expus concluziile, au răspuns la întrebările care au apărut în timpul lucrului în grupuri, au făcut propuneri pentru viitoarele zile de formare a lectorilor şi animatorilor liturgici. La rândul lor, preoţii formatori au mulţumit gazdelor pentru buna organizare a desfăşurării cursului, iar părintele paroh al comunităţii din Ploscuţeni, Mărtinaş Daniel, şi-a arătat recunoştinţa pentru calitatea cursului, rezultată din contribuţia formatorilor şi în egală măsură a cursanţilor.

Idei ajutătoare pentru credincioşii implicaţi în activităţile liturgice

Rezumând, în această zi de pregătire am învăţat şi am conştientizat, ne-am reamintit şi am împărtăşit, ne-am reîncărcat cu energie pozitivă pentru activitatea viitoare.

Mulţumim preoţilor formatori, care ne-au ajutat să înţelegem cât de importantă este slujirea liturgică din partea unui laic. Mulţumim preoţilor din Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” precum şi credincioşilor din Ploscuţeni pentru această zi perfectă.

Sub impresia atmosferei lucrative a acestei zile, personal pot afirma asemeni Sfintei Tereza de Calcutta: „sunt un mic creion în mâinile lui Dumnezeu”.

Romana Draşovean

fotografii de la acest eveniment


statueta cu relicva Sf. Anton de Padova în biserica catolică din Galaţi

Sosirea moaştelor Sf. Anton de Padova la Galaţi  (06.06.2018)

Miercuri, 6 iunie 2018, pelerinajul naţional cu relicva Sf. Anton de Padova a făcut un popas în biserica catolică din Galaţi. Evenimentul a fost organizat de Provincia Franciscană „Sf. Iosif” a Fraţilor Minori Conventuali din România, din iniţiativa echipei redacţionale a revistei „Mesagerul Sfântului Anton” care aniversează 25 de ani de la publicarea primului număr în limba română. Pelerinajul cu statueta aurită, care expune un fragment important din moaştele Sf. Anton de Padova, a primit acordul şi binecuvântarea Conferinţei Episcopale din România, devenind în acest an al Centenarului Marii Uniri un eveniment care să ne adune împreună şi să ne unească. Moto-ul pelerinajului: „Sfântul Anton de Padova, ocrotitorul şi mijlocitorul familiei creştine” reflectă preocuparea Bisericii pentru diversele încercări prin care trec familiile în aceste vremuri tulburi şi conţine invitaţia de a-l întâlni pe Sf. Anton şi de a apela cu încredere la mijlocirea lui.

Credincioşii care au dorit să atingă şi să se roage în faţa statuetei purtătoare de moaşte a Sf. Anton de Padova au putut vizita biserica noastră pe parcursul întregii zile. După slujba de seară, văzând afluxul continuu de pelerini, părintele paroh Cristian Dumea a ţinut să anunţe că porţile bisericii vor rămâne deschise până când ultimul credincios din oraş, dornic să-l cinstească pe Sf. Anton de Padova, va fi trecut prin faţa relicvei „Sfântului Minunilor”.

Sf. Anton de Padova a fost prezent la Galaţi, putem spune, nu doar prin moaştele sale, dar şi prin exemplul vieţii sale şi prin învăţătura sa. La cele două Sfinte Liturghii solemne ale zilei, de la orele 10 şi 18, s-au făcut numeroase referiri la viaţa de sfinţenie pe care Anton a dus-o, cu multa strădanie, încă din copilărie. Părintele predicator a ţinut să sublinieze sensibilitatea pe care Sf. Anton de Padova a avut-o faţă de durerile oamenilor şi ale familiilor. Timpul în care trăim ne arată tot mai desluşit că există în lume o agresivitate premeditată la adresa familiei naturale, care este un proiect divin, iar noi nu putem rămâne indiferenţi. Putem să ne salvăm şi să îndepărtăm norii întunecaţi care apar la orizont, doar dacă ne întoarcem cu totul spre Soarele credinţei nostre, care este Isus Cristos, salvatorul neamului omenesc.

La finalul celebrării liturgice de seară, la ora 19:30, a avut loc Procesiunea cu lumânări şi flori, în care statueta Sf. Anton de Padova a fost purtată cu bucurie şi mândrie sfântă pe străzile oraşului. Alaiul format din preoţi, ministranţi şi credincioşi a parcurs cu cântece şi rugăciuni traseul care înconjoară biserica noastră (Str. Domnească - Str. Basarabiei - Str. Mihai Bravu - Str. Gării - Str. Domnească), în atmosfera liniştită a unei seri de început de vară. Mulţumim autorităţilor care au asigurat întreruperea temporară a circulaţiei auto pe traseul procesiunii, astfel încât această manifestare publică a credinţei noastre să se poată desfăşura în condiţii optime. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Sf. Anton de Padova, să ne binecuvânteze pe toţi cu sănătate, cu pace şi bună-voinţă.

fotografii de la acest eveniment


părintele Eugen Blăjuţ sr. (OFM Conv)

†  A trecut la Domnul  (30.01.2018)
Părintele Eugen Blăjuţ sr. (OFM Conv)

În dimineaţa zilei de marţi, 30 ianuarie 2018, în jurul orei 0830, venerabilul părinte Eugen Blăjuţ sr. (OFM Conv) a plecat în casa Tatălui Ceresc, înconjurat fiind de confraţii săi din conventul franciscan din Galaţi. În ultimii doi ani, deşi slăbit şi suferind, părintele Eugen a continuat să fie prezent în mijlocul comunităţii noastre, slujind în scaunul cu rotile ca preot concelebrant la Sfânta Liturghie duminicală de dimineaţă. Spre sfârşitul acestei luni, din motive de sănătate, părintele nu a mai putut împărţi credincioşilor obişnuitele binecuvântări şi zâmbete senine, de un albastru precum cerul. Unii dintre noi poate au presimţit că se întâmplă ceva - părintele se pregătea pentru marea întâlnire cu Domnul... Merită să reflectăm un moment la cuvintele sale, scrise în Testamentul din 1991:
„Mulţumesc lui Dumnezeu pentru viaţa ce mi-a dat-o, aşa cum a fost, şi cer iertare pentru tot ce am greşit”.

Primeşte Doamne sufletul slujitorului Tău !


Sărbătorirea Zilei Minorităţilor Naţionale - Spectacol de muzică şi poezie în biserica parohială  (17.12.2017)

Duminică la prânz, după Sfânta Liturghie comunitară de la ora 11, în biserica catolică din Galaţi a avut loc un eveniment cultural şi religios deosebit, prilejuit de apropierea marii sărbători a Naşterii Domnului. Manifestarea s-a desfăşurat în ajunul Zilei Minorităţilor Naţionale din România (18 decembrie), recent instituită prin lege, motiv pentru care în program au existat momente prezentate chiar de reprezentanţi ai minorităţilor italiană, germană, romă şi turcă din Galaţi.

Programul a fost variat, cuprinzând cântece şi colinde de Crăciun interpretate de copii, piese muzicale pentru pian şi vioară unde s-au remarcat atât „micii virtuozi” cât şi profesorii lor, lucrări corale polifonice interpretate de corul Facultăţii de Arte din Galaţi sub conducerea părintelui paroh şi profesor Cristian Dumea, versuri şi poveşti. Un moment deosebit a fost recitarea de către reprezentanta minorităţii turce a unei poezii din lirica mistică musulmană, din secolul al XIII-lea, exprimând relaţia de iubire dintre poet şi Dumnezeu Creatorul. Am conştientizat că lumea creată de Dumnezeu depăşeşte orizontul cunoaşterii noastre, fapt care ne îndeamnă la respect faţă de celelalte culturi şi ne cere să avem sentimente fraterne faţă de toţi oamenii. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa multor credincioşi catolici şi a numeroşi invitaţi, care de dragul copiilor, al muzicii şi poeziei, au amânat cu aproape două ore obişnuita lor masă duminicală de prânz.

Galaţi 2017, spectacol de Ziua Minorităţilor Naţionale

fotografii de la acest eveniment

videoclipuri de la acest eveniment


Majestatea Sa Regele Mihai al României

„Nihil Sine Deo” - Nimic fără Dumnezeu  (12.12.2017)

„Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult pentru că fără mine nu puteţi face nimic.” (In 15,5)

Aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt adresate tuturor oamenilor, de la cei de jos până la conducătorii de state. Nu poate nimeni rezista răului, într-o lume agitată şi debusolată, dacă nu se încredinţează lui Dumnezeu. Familia Regală a României a exprimat această convingere, în armonie cu aspiraţiile poporului creştin, alegându-şi o deviză inspirată: „Nimic fără Dumnezeu”. Acesta trebuie să fi fost gândul care l-a întărit pe Regele Mihai în situaţiile grele prin care a trebuit să treacă, iar noi acum vedem că a reuşit să străbată drumul său cu o ţinută morală remarcabilă. Dumnezeu i-a dăruit o viaţă lungă, ce a păşit peste anii dictaturii comuniste, poate şi pentru ca noi românii să regăsim imaginea a ceea ce trebuie să fie un conducător de ţară.

Biserica catolică locală a ţinut şi ea să-şi exprime preţuirea pentru Regele Mihai. În seara zilei de marţi 12 decembrie 2017, la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, PS Petru Gherghel a celebrat o Sfântă Liturghie cu requiem pentru Majestatea Sa Regele Mihai I. Fotografia Regelui Mihai, înconjurată cu flori, a fost expusă în partea dreaptă a altarului, alături de lumânarea pascală aprinsă, pentru a aminti tuturor că doar Isus Cristos cel Înviat are puterea de a dărui viaţa veşnică, şi că El o va da tuturor celor care cred.

PS Petru Gherghel a amintit la sfârşitul celebrării de vizitele pe care Regele Mihai le-a făcut la Catedrala din Iaşi în 1997 şi în ziua de Crăciun a anului 1999. Episcopul diecezei noastre ne-a invitat să înălţăm rugăciuni pentru odihna sufletului Regelui Mihai I, amintindu-ne de datoria pe care o avem de a ne ruga pentru cei care ne conduc şi pentru cei care ne-au condus.

Odihna cea veşnică dă-i-o lui Doamne şi lumina cea fără de sfârşit să-i strălucească. Să se odihnească în pace. Amin.


Biblia de la Blaj, ediţia jubiliară 2000

Duminica Bibliei în biserica noastră  (26.03.2017)

Urmând iniţiativa Sfântului Părinte papa Francisc, episcopul Diecezei de Iaşi PS Petru Gherghel a stabilit ca duminica din 26.03.2017 să fie dedicată cinstirii deosebite a Bibliei, Cuvântul Domnului. În biserica noastră locală, la Sfintele Liturghii, credincioşii au fost invitaţi să acorde mai mult timp şi mai mare interes citirii Bibliei. La predică, părintele paroh a venit în mijlocul poporului cu Biblia şi cu o lumânare aprinsă, pentru ca toţi să înţeleagă de unde vine adevărata lumină pentru cuget - din Cuvântul lui Dumnezeu. După Sfânta Liturghie credincioşii au venit pe rând şi au sărutat cartea din care s-au citit lecturile în duminica respectivă.

În faţa altarului este expusă o Biblie deosebită, reeditarea jubiliară din anul 2000 a Bibliei de la Blaj, tradusă de ieromonahul greco-catolic Samuil Micu (Klein) între anii 1783÷1785. Volumul are transcriere dublă, cu litere chirilice pe pagina din stânga şi cu litere latine pe pagina din dreapta. Deşi pentru românul contemporan traducerea este arhaică şi mai greu de urmărit, lingviştii şi bibliştii au apreciat-o pentru rigoarea ei şi pentru frumuseţea exprimării româneşti în raport cu limba folosită la acea vreme. Ediţia jubiliară 2000 a Bibliei de la Blaj s-a bucurat de admiraţia Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea (prezent la lansarea volumului la Vatican în 2001) şi de recunoaşterea Academiei Române (care i-a conferit premiul „Timotei Cipariu”).

fotografii de la acest eveniment

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viaţă de credinţă Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Evenimente Album foto Album video Biserica parohială Filiala Folteşti
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001