Prezentare
Contact

Tineri şi copii

„Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: «Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în impăraţia cerurilor. [...] Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine».” (Matei 18:3-5)

„Fericirea voastră nu are preţ. Nu poate fi cumpărată. Nu este o aplicaţie care poate fi descărcată, iar ultima inovaţie nu vă va aduce libertate şi măreţie în dragoste.” (papa Francisc - mesaj către adolescenţii adunaţi în Piaţa San Pietro din Vatican cu ocazia Jubileului Tinerilor 2016)

„Luctor et Emergo” / „Lupt şi ies la suprafaţă, la lumină” (deviza locuitorilor din provincia olandeză Zeeland, unde terenul este in multe locuri sub nivelul mării şi uscatul este deţinut doar printr-o luptă necontenită cu apele)


Ziua Tineretului 2017 - Frumoasa (Bacău)

Ziua Tineretului 2017 - Frumoasa (Bacău)

„ Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic ” (Lc 1,49)

Cu sufletele larg deschise şi cu inimile consfinţite la tânăra şi neprihănita Fecioară Maria, noi tinerii din Parohia „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Galaţi am participat sâmbătă, 6 mai, la cea de-a XXV-a Zi a Tineretului din Dieceza Romano-Catolică de Iaşi. Evenimentul s-a desfăşurat în localitatea Frumoasa din judeţul Bacău şi s-a bucurat de participarea unui număr de peste 2500 de tineri din dieceză. Grupul nostru de tineri, format din 30 de persoane, a fost însoţit de părintele paroh Cristian Dumea şi a fost reprezentat de Alexandru Claudiu Albert, în calitate de purtător al tricoului oficial.

Această zi a fost o bună oportunitate de a lega noi prietenii şi de a revedea pe unii dintre prietenii pe care i-am întâlnit în diverse alte împrejurări în dieceză. Pe parcursul zilei au fost multe activităţi, animatorii străduindu-se să atragă atenţia tuturor celor care doreau sa participe la ele: dansuri populare, concert de muzică folk şi chiar o piesă de teatru originală. Le mulţumim organizatorilor, voluntarilor, forţelor de ordine şi... bucătăreselor din Frumoasa, pentru sarmalele deosebit de bune pe care le-au pregătit. Nu în ultimul rând, îi mulţumim părintelui paroh Cristian Dumea pentru organizarea acestei mini-excursii şi pentru bunăvoinţa de a ne însoţi la acest eveniment emoţionant. Pace şi bine ! Cristos a Înviat !  Alexandru Claudiu Albert

Ziua Tineretului - părintele paroh Cristian Dumea în mijlocul tinerilor din Galaţi Ziua Tineretului - părintele paroh Cristian Dumea în mijlocul tinerilor din Galaţi

Olimpiada de Religie Romano-Catolică 2017

Sâmbătă 18 martie 2017, la Şcoala Gimnazială nr. 13 „Sf. Ştefan cel Mare” din Galaţi, a avut loc Olimpiada de Religie Romano-Catolică pentru clasele IX - XII, etapa judeţeană. Ocupanţii locului I din fiecare an de studiu vor reprezenta judeţul Galaţi la faza naţională a Olimpiadei de Religie Catolică, care se va desfăşura la Timişoara în perioada 25÷28 aprilie 2017. Cei trei elevi fruntaşi din parohia noastră sunt:

Împreună cu felicitările pe care le merită, le urăm tinerilor noştri „Minte limpede şi mână iute!” la etapa finală a olimpiadei, dar mai ales să nu uite niciodată că „flacăra olimpică” a credinţei trebuie purtată cu pasiune pe durata întregii vieţi.

Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfăşurare a etapei judeţene a Olimpiadei de Religie.

Daniela Mădălina Alexandru Claudiu Cristina Mihaela

de la stânga la dreapta: Daniela Mădălina, Alexandru Claudiu, Cristina Mihaela


Noaptea Sfântă a Crăciunului din 2016

Între obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţe şi mituri străvechi, se evidenţiază de bună seamă cele legate de sărbătoarea Naşterii lui Isus şi schimbarea anului. Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. În folclorul românesc Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice.

Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche. Colindatul deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor româneşti desfăşurate cu ocazia Crăciunului si a Anului Nou cuprinde: colinde de copii, colinde de ceată (colindele propriu-zise), cântecele de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilca, jocuri cu măşti, dansuri, teatru popular şi religios, etc. Cele mai bogate, mai variate şi mai strălucitoare din punct de vedere artistic sunt pluguşoarele şi colindele de ceată.

Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu care omul lasă în urmă anul vechi şi întâmpină anul cel nou, începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a sătenilor săi, a colectivităţii în care trăieşte. Obiceiurile de iarnă se respectă cu sfinţenie în multe din satele româneşti. Cetele de colindători cutreieră uliţele satelor şi gospodăriile ţărăneşti, făcând tradiţionalele urări. Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine sacrul rol de a duce mai departe acest inestimabil tezaur popular.

Noi, tinerii din Parohia Romano-Catolică „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Galaţi, vă urăm Sărbători fericite alături de cei dragi, pace şi bine!  Alexandru Claudiu Albert

Tinerii colindători împreună cu preoţii care au celebrat Sf. Liturghie
Galaţi - tinerii colindători din noaptea de Crăciun

Colindele româneşti au răsunat încă o dată „ca niciodată” în biserica romano-catolică din Galaţi. Anul acesta tinerii au fost însufleţiţi de noul părinte paroh Cristian Dumea care, imediat după celebrarea Sf. Liturghii, a ţinut să apară şi el îmbrăcat într-un frumos costum popular. Toţi cei prezenţi au ascultat cu încântare suita de colinde şi i-au aplaudat la sfârşit pe colindători. Binecuvântarea finală a fost dată, într-o inedită situaţie de necesitate, de părintele vicar Cristian Pal. Nu putem uita pe părintele concelebrant greco-catolic Claudiu Sebastian Anuşcă de la Brăila, care ne-a onorat şi în acest an cu prezenţa sa. Părintele vicar Fabian Iacob nu apare în imagine, deoarece a fost tot timpul în scaunul de spovadă şi i-a împăcat pe mulţi credincioşi cu Domnul.
Din mişcătoarea predică a părintelui paroh am reţinut un element esenţial: smerenia lui Dumnezeu venit între noi sub chip de prunc ne obligă să lăsăm deoparte măştile noastre şi să ne prezentăm în faţa Lui aşa cum suntem, păcătoşi şi goi, dar plini de încredere în iubirea Sa nemărginită. Doamne, ce bine e că ai venit aşa la noi!


Din rugăciunile zilnice ale Sf. Ioan Paul al II-lea, papă

„Doamne, fără ajutorul tău – eu ştiu – nu pot decât să mă pierd. Dar mai ştiu că Tu poţi totul, şi că vrei să mă ajuţi, şi să mă salvezi. Poţi, pentru că eşti Dumnezeul meu; nu poţi să nu o vrei, pentru că eşti şi Tatăl meu. Şi, pentru că Tu eşti Răscumpărătorul şi Mântuitorul meu, slava şi onoarea Ta cer ca Tu să mă aperi şi să mă mântuieşti; pentru că eu sunt opera mâinilor Tale şi preţul sângelui Tău. Amin.”

„Bucură-te, speranţa noastră, bucură-te cea blândă şi milostivă, bucură-te cea plină de har, o Fecioară Marie. Bucură-te, trandafir strălucitor, rug mereu aprins, bucură-te plantă înflorită din stirpea lui Iese. Prin tine moartea este învinsă, sclavia e răscumpărată, pacea redată, deschis paradisul. O, preasfântă Treime, ţie imn de slavă, pentru Maria, Mama noastră, în vecii vecilor. Amin.”


sceneta "Naşterea Domnului"
Copiii din Galaţi prezentând sceneta „Naşterea Domnului” (2013)

În aşteptarea Crăciunului - din perspectiva unui copil

Pentru mine Crăciunul este cea mai frumoasă sărăbătoare din timpul anului. Încă de cum intrăm în Advent, gândul şi sufletul meu este în aşteptarea acestei sărăbători. În timpul acesta încerc să fiu mai bună, mai generoasă şi să mă rog mai mult. În apropierea sărbătorii împodobim bradul şi casa cu luminiţe multicolore. La baza bradului punem o machetă sau o icoană care arată Naşterea lui Isus. Colindele răsună în casă şi pe buzele noastre. De fapt în casa noastră este o atmosferă de bucurie şi căldură sufletească.

O altă activitate pe care o fac în apropierea Crăciunului este aceea că împreună cu directoarea şi cu copiii de la şcoală mergem să colindăm cunoştinţele şi instituţiile oraşului, iar tot ce adunăm oferim copiilor nevoiaşi. Tot în apropierea Crăciunului mă duc să mă spovedesc şi să mă împărtăşesc. În felul acesta caut să am un suflet curat în momentul naşterii lui Isus.

Ajunul Crăciunului ne găseşte casa curată, masa bogată şi inima plină de bucurie. Mergem la rude şi cunoştinţe, colindăm frumos, iar seara ne întoarcem să vedem ce ne-a adus Moşul sub brad. Sărbătoarea Naşterii lui Isus este aşteptată un an întreg, iar atunci când vine profităm să ne bucurăm de ea cu suflete curate şi cu inima plină de fericire.

Crăciun Fericit tuturor!  Petrici Anca - Maria


tineri gălăţeni colindând în biserică
Tinerii din Galaţi colindând în noaptea de Crăciun (2013)

Sărbătoarea sufletului… Crăciunul

An de an bucuria Naşterii Domnului pune stăpânire pe întreaga noastră fiinţă, aprinzând în noi o lampă ce veghează asupra purităţii sufletelor noastre şi asupra sincerităţii cu care îl aşteptăm pe Fiul Tatălui ceresc. Crăciunul este sărbătoarea cea mai încărcată de frumuseţe, de căldură, de semnificaţii. Fecioara cu Pruncul, Iosif, păstorii, îngerii, magii ne vorbesc şi în perioada de pregătire, în timpul Adventului. Este perioada în care ne pregătim să-I ducem Pruncului Isus, precum magii şi păstorii, închinarea noastră şi încercăm să reflectăm la misterul Întrupării lui Dumnezeu într-un copil.

În timpul acestei sărbători minunate, admirăm planul Domnului şi descoperim cum măreţia şi slava Acestuia se revarsă asupra Pruncuşorului Isus care se naşte la Betleem, evidente fiind astfel umilinţa, bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu. Crăciunul înseamnă să preţuim pacea şi bunăvoinţa, să învăţăm să oferim celuilalt un gram din veselia noastră.

Astăzi, am înlocuit acest adevăr al Crăciunului prin diversele lucruri care ne împodobesc nu sufletul ci spaţiul exterior. Mulţi dintre noi consideră Crăciunul ca fiind o sărbătoare a luminilor şi a cadourilor. Mirosul de brad şi scorţişoară, cozonacul proaspăt scos din cuptor, bradul împodobit cu mii de culori vesele şi mult aşteptatele cadouri sunt o parte din acele bucurii care ne fac să ingnorăm sau să uităm adevăratul sens al acestei sărbători care nu este doar un sezon sau o perioadă. Deşi această magie este scrisă în colinde şi felicitări pentru cei dragi, trebuie să privim cu profunzime sensul Crăciunului. Să preţuim acest moment de puritate prin mulţumirile pe care le adresăm Domnului, şi să învăţăm să credem în promisiunile Lui şi nu doar într-o frântură de magie!

Tuturor vă dorim un Crăciun Binecuvântat!  Diaconiţă Andreea Alexandra

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Album foto Album video
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001