Prezentare
Contact

Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”

Un edificiu de patrimoniu aflat în suferinţă

În prezent există două probleme majore legate de clădirea bisericii, monument istoric datând din 1844: 1) deteriorarea acoperişului din tablă zincată şi a structurii de susţinere din lemn; 2) infiltraţiile de apă în pereţi, provenind atât de la acoperiş cât şi de la baza clădirii (fără sistem de drenare a apei pluviale şi cu hidroizolaţie deficitară), care duc la căderea tencuielilor interioare şi exterioare. Din cauza înregistrării bisericii ca edificiu de patrimoniu al oraşului Galaţi, executarea lucrărilor de reparaţii este îngreunată, iar costurile aferente sunt semnificativ mai mari.

Posibilităţile financiare ale enoriaşilor catolici gălăţeni sunt modeste şi nu acoperă necesarul pentru toate aceste demersuri şi lucrări. Credincioşii apelează la bunăvoinţa dumneavoastră pentru orice formă de sprijin: consultanţă tehnică, materiale, fonduri şi rugăciune. Dacă doriţi, puteţi contribui printr-o mică donaţie în Contul Parohiei sau direct la Biroul Parohial. Vă mulţumim!

Mulţumim lui Dumnezeu, celor implicaţi direct şi tuturor binefăcătorilor pentru că în anul 2017 s-au putut începe lucrările de renovare la biserica noastră parohială. După efectuarea reparaţiilor la cele două turle şi la acoperişul navei, la începutul anului 2018 s-a putut trece la executarea lucrărilor din interior. Spre bucuria întregii comunităţi, acestea au fost aproape finalizate înainte de Duminica Floriilor, aşa că celebrările din Săptămâna Sfântă şi solemnitatea Învierii Domnului s-au desfăşurat într-un lăcăş înnoit şi primitor. Odată cu venirea timpului frumos s-au reluat lucrările exterioare la clădirea bisericii.

În rama foto de mai jos pot fi văzute, prin derulare verticală, câteva imagini luate în timpul lucrărilor din 2017 şi 2018.

lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii în interiorul bisericii romano-catolice din Galaţi (2018)
lucrări de reparaţii în interiorul bisericii romano-catolice din Galaţi (2018)
lucrări de reparaţii în interiorul bisericii romano-catolice din Galaţi (2018)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2017)
lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii romano-catolice din Galaţi (2018)

Restaurarea statuilor exterioare ale Sf. Francisc de Assisi şi Sf. Anton de Padova (2018)

Intrarea în biserică este străjuită de două statui remarcabile din marmură de Carrara, înfăţişându-i pe cei doi mari sfinţi ai familiei franciscane şi ai bisericii universale: Sf. Francisc de Assisi (în dreapta) şi Sf. Anton de Padova (în stânga). Sculptate de renumita casă italiană „Fratelli Giorgini” din Masso-Carrara, statuile au fost aduse la Galaţi şi inaugurate în ziua de 3 octombrie 1926 (Sf. Francisc), respectiv 14 iunie 1935 (Sf. Anton). Statuia Sf. Francisc este o copie fidelă a statuii realizate de sculptorul italian Giovanni Dupré, aflată în Catedrala San Rufino din Assisi. Amintim că la inaugurarea statuii Sf. Anton de Padova au fost prezente persoane de seamă: Mihai Robu - episcopul romano-catolic de Iaşi, Dimitrie Lazăr - primarul Galaţiului, generalul Goncea şi chestorul Septimius Codreanu.

Din cauza vechimii şi a acţiunii intemperiilor, aceste statui ajunseseră în ultimii ani într-o stare de degradare avansată şi alarmantă. Se impunea recondiţionarea lor urgentă, dar nu existau expertiza şi nici fondurile necesare. Apelul nostru pentru salvarea statuilor a fost în cele din urmă auzit. În anul 2018, anul sărbătoririi Centenarului Reîntregirii Neamului, aceste monumente de o deosebită valoare artistică au putut fi restaurate prin osteneala financiară a creştinilor catolici şi ortodocşi, ca semn de mulţumire pentru binefacerile primite din partea Sf. Anton de Padova. Curăţarea statuilor, lăcuirea lor pentru protecţia pe termen lung, refacerea inscripţionărilor şi a postamentelor de marmură au fost încredinţate unei firme specializate. Mulţumim părintelui paroh Cristian Dumea, preoţilor vicari din parohie şi tuturor celor care au sprijinit această acţiune.

Cei doi sfinţi cinstiţi prin sculpturile care ne întâmpină la intrarea în biserică să facă să coboare mereu peste oraşul nostru binecuvântările lui Dumnezeu. Francisc din Assisi, a cărui viaţă de sfinţenie este cel mai bine exprimată prin mărturisirea sa de credinţă şi de dragoste „Dumnezeul meu şi toate !”, înscrisă pe una din feţele soclului statuii, obişnuia să ofere următoarea binecuvântare: „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească. Să-ţi arate faţa Sa şi să aiba milă de tine. Să-şi îndrepte privirea spre tine şi să-ţi dea pacea”. Sf. Anton de Padova s-a arătat în toată viaţa lui foarte sensibil la durerile şi necazurile oamenilor, motiv pentru care Dumnezeu a binevoit să reverse prin el spre poporul credincios un şuvoi de haruri şi de puteri miraculoase. Să-l invocăm cu încredere în nevoile noastre, folosind chiar cuvintele înscrise pe piedestalul statuii sale din Galaţi:

Tu, ce'ntr'a sfinţilor ceată măreaţă
Luceşti ca soarele, care dă vieaţă
Sfântul minunilor numit cu dor:
O Sfinte Antoane, dă-mi ajutor !

Plini de încredere, zilnic la tine
Bătrânul, tânărul, mic, mare, vine;
Tu eşti al harului împărţitor:
O Sfinte Antoane, dă-mi ajutor !

Buna ta inimă, îndurătoare,
La toate rugile dă ascultare.
Tu eşti al tuturor mijlocitor:
O Sfinte Antoane, dă-mi ajutor !

Derulând vertical ramele foto de mai jos puteţi face o comparaţie între starea actuală a celor două statui şi starea lor anterioară.

statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, după restaurare - biserica romano-catolică din Galaţi
statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, înainte de restaurare - biserica romano-catolică din Galaţi
statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, după restaurare - biserica romano-catolică din Galaţi
statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, înainte de restaurare - biserica romano-catolică din Galaţi

Îngerul Păzitor care străjuieşte intrarea în biserica romano-catolică din Galaţi
basorelieful cu Îngerul Păzitor şi rugăciunea în limba poloneză faţada bisericii cu basorelieful Îngerului Păzitor

„Îngerul meu păzitor, eu sunt încredinţat protecţiei braţului tău biruitor. Fereşte-mă de orice rău, de moartea neprevăzută, de osânda veşnică.”
(rugăciunea de pe conturul basoreliefului, traducere din limba poloneză)

Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Galaţi - scurtă prezentare în imagini (1)
statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, biserica romano-catolică din Galaţi

Notă: Fotografiile din acest set au fost făcute începând cu anul 2018.

Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Galaţi - scurtă prezentare în imagini (2)
biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi altarul bisericii romano-catolice din Galaţi biserica romano-catolică din Galaţi, vedere din interior faţada bisericii romano-catolice din Galaţi altarul bisericii romano-catolice din Galaţi biserica romano-catolică din Galaţi, vedere interior-stânga biserica romano-catolică din Galaţi, interiorul vazut din podul orgii statuia Preasfintei Inimi a lui Isus, biserica romano-catolică din Galaţi statuia Sf. Fecioare Maria de la Lourdes, biserica romano-catolică din Galaţi statuia "Pieta", biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, biserica romano-catolică din Galaţi casa parohială şi statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, biserica romano-catolică din Galaţi biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi statuia Sf. Francisc de Assisi, biserica romano-catolică din Galaţi aripa stângă, biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi aripa dreaptă, biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi statuia Sf. Iosif cu Pruncul Isus, biserica romano-catolică din Galaţi statuia Sf. Anton de Padova cu Pruncul Isus, biserica romano-catolică din Galaţi mormântul părintelui Daniel Pietrobono, biserica romano-catolică din Galaţi inscripţia de pe mormântul părintelui Daniel Pietrobono, biserica romano-catolică din Galaţi turlele bisericii romano-catolice din Galaţi biserica romano-catolică din Galaţi, vedere din interior biserica romano-catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" din Galaţi statuia exterioară a Sf. Francisc de Assisi, biserica romano-catolică din Galaţi statuia exterioară a Sf. Anton de Padova, biserica romano-catolică din Galaţi

Notă: Fotografiile din acest set au fost făcute înainte de anul 2017, când a început renovarea bisericii şi restaurarea statuilor exterioare.


Capela romano-catolică din Cimitirul „Eternitatea” Galaţi
capela romano-catolică din Cimitirul Eternitatea, Galaţi capela romano-catolică din Cimitirul Eternitatea, Galaţi capela romano-catolică din Cimitirul Eternitatea, Galaţi capela romano-catolică din Cimitirul Eternitatea, Galaţi monumentul funerar al fraţilor franciscani (OFMC), Cimitirul Eternitatea din Galaţi capela romano-catolică din Cimitirul Eternitatea, Galaţi

Ridicată pe la începutul secolului XX, capela a fost renovată în 2016 prin grija părintelui paroh Cristian Blăjuţ (parohia „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”) şi a părintelui paroh Viorel Cuş (parohia „Sf. Fecioară Maria Regină”). Într-o aripă din cripta capelei sunt înmormântaţi pr. Iosif Iacob şi pr. Mihai Măcincă, iar în altă aripă mai multe măicuţe din congregaţia „Notre Dame de Sion”. Pe frontispiciul capelei este scris un frumos pasaj din Apocalipsa Sf. Ioan: „Beati mortui qui in Domino moriuntur” („Fericiţi cei care mor în Domnul”).

Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viaţă de credinţă Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Evenimente Album foto Album video Biserica parohială Filiala Folteşti
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001