Prezentare
Contact

Carisma ignaţiană

surori FCJ, prietene ale comunităţii noastre

Spiritualitatea Societăţii Surorilor „Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus” (FCJ)

„Exemplul bun face mult bine” sunt cuvintele testamentare ale fondatoarei Marie Madeleine de Bonnault d’Houet (1781-1858), cea care a întemeiat în anul 1820 în Franţa, la Amiens, Societatea Însoţitoarelor Credincioase ale lui Isus. Strigătul lui Isus de pe Cruce: „Mi-e sete” a influenţat-o profund pe Marie Madeleine şi ea s-a angajat să-i răspundă printr-o viaţă de însoţitoare a lui Isus şi a poporului său. Dumnezeu a chemat-o să înfiinţeze o Societate de femei apostolice, după modelul Mariei şi al celorlalte femei sfinte din Evanghelie. Aceste femei l-au urmat pe Isus până la picioarele crucii, i-au rămas credincioase şi au fost trimise de Isus cel înviat să răspândească Vestea cea Bună. De-a lungul timpului, surorile FCJ s-au străduit să urmeze exemplul de viaţă al fondatoarei congregaţiei lor, continuându-i activitatea cu acelaşi angajament. Ele aud chemarea lui Dumnezeu de a-l urma pe Isus cu iubire şi fidelitate, împărtăşind dorinţa acestuia ca Împărăţia lui Dumnezeu să fie cât mai evidentă în lumea de astăzi.

Chemate să fie cu Isus în misiune, surorile Societăţii caută să răspândească iubirea lui Dumnezeu pentru poporul său, mai ales prin educaţie, călăuzire spirituală şi strădanii misionare. Spiritualitatea ignaţiană se găseşte la originea modului de viaţă al surorilor FCJ, trăirea lor fiind înrădăcinată în „Exerciţiile spirituale” şi „Constituţiunile” Sfântului Ignaţiu de Loyola. Ele îl caută pe Dumnezeu în tot: în rugăciune şi în activitatea lor pusă în slujba dreptăţii şi a păcii. Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus sunt alături de cei marginalizaţi şi de cei care suferă, fiind prezente în spitale, în şcoli şi universităţi, în centrele pentru orfani şi în închisori, răspândind peste tot iubirea lui Dumnezeu. Activitatea surorilor FCJ include educarea copiilor şi formarea tinerilor, acordarea asistenţei medicale şi îngrijirea bătrânilor, precum şi diverse forme de angajare pe plan religios, în calitate de catehete sau capelane. Marie Madeleine voia ca membrele Societăţii internaţionale fondate de ea să trăiască după atitudinile şi valorile lui Isus. Prin discernământ şi reflecţie, surorile FCJ vor să descopere invitaţia lui Dumnezeu în toate aspectele vieţii cotidiene. Ele vor să fie contemplative în acţiune, să fie mesagere pentru ceilalţi ale Cuvântului Mântuitor al lui Dumnezeu.

Marie Madeleine d'Houet, fondatoarea FCJ

Societatea FCJ, care se întinde astăzi în şaisprezece ţări şi patru continente, beneficiază de o vedere panoramică a întregii lumi, deoarece surorile provin dintr-o diversitate de culturi şi experienţe. Cu modestie şi discreţie ţin mereu legătura între ele, putând astfel să răspundă din toată inima, în mod rapid şi eficient, la nevoile oamenilor în suferinţă. Apreciază în mod deosebit pe aceia care sunt colaboratorii lor, femei şi bărbaţi, şi pe cei care doresc să se lase inspiraţi de viziunea Mariei Madeleine. Cu mare bucurie se constată că această viziune este împărtăşită de un număr tot mai mare de prieteni şi Însoţitori în Misiune din toată lumea.

Însoţitorii în Misiune împărtăşesc spiritualitatea Societăţii Surorilor FCJ şi o trăiesc în contextul vieţii lor cotidiene. În parohia noastră a activat in ultimii ani un grup restrâns format din trei Însoţitori, iar din 2015 numarul Însoţitorilor a crescut prin primirea a încă şase persoane, care au parcurs cu bine o perioada de formare împreună cu surorile FCJ.

Rugăciunea şi experienţa exerciţiilor spirituale în stilul Sfântului Ignaţiu, implicarea în opere de iubire şi de grijă faţă de ceilalţi, lucrarea în direcţia schimbării pozitive în comunitatea creştină şi la locul de muncă, împărtăşirea credinţei, spiritul de colaborare şi prietenie - toate acestea animă membrii grupurilor de Însoţitori în Misiune, astfel încât împreună cu toţi credincioşii, plini de iubire, credinţă şi speranţă să se poată confrunta cu ceea ce ne rezervă viitorul. Societatea Surorilor FCJ sprijină pe Însoţitorii în Misiune şi se sprijină pe ei, dorind să le împărtăşească darul propriei spiritualităţi, astfel încât frumuseţea şi bogăţia ei să atingă cât mai mulţi oameni.

Ionel Gheorghiu, Însoţitor în Misiune


Rugăciune pentru pământul nostru (Papa Francisc)
Istoric Parohie Preoţi Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Terţiari franciscani Însoţitori în misiune FCJ Tineri şi copii Corul bisericesc Carisma franciscană Carisma ignaţiană Colecţia de articole Album foto Album video
CatolicaGalaţicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001