Contact

Articol din colecție

altarul și coroana de Advent (biserica romano-catolică din Galați, 2023)

În așteptarea Nașterii Sfinte

TRĂIND ADVENTUL CU FORȚA COEZIUNII FRATERNE

Sâmbătă seara, 2 decembrie 2023, după Sfânta Liturghie care a marcat sfârșitul Anului Liturgic A și aprinderea primei lumânări de Advent, credincioșii Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galați s-au bucurat împreună la o agapă frățească, în care cuvântul împreună a stat pe buzele tuturor. Familia Franciscană gălățeană, întregită de grupul de tineri ai parohiei au avut parte de câteva ceasuri în care voia bună, gustările pregătite de enoriașele noastre, rugăciunile de început, cântările (printre care „Ce bine e când frații”), întreaga atmosferă fraternă, au demonstrat că astfel de momente sunt bune prilejuri de comuniune frățească, în care oamenii socializează, se simt bine, șterg diferențele de orice fel dintre ei, făcând din întreaga suflare o singură ființă dedicată lui Isus Cristos și Măicuței Sale Preasfinte. Un suflu înnoitor de tinerețe, armonie și pace s-a făcut simțit întreaga seară. Noul An liturgic a început astfel cu noi speranțe, iar noi creștinii vom retrăi toate evenimentele din istoria Bisericii, în așteptarea sărbătorilor care au în centrul lor Nașterea Mântuitorului, venirea Lui pentru a mântui lumea.

Prima lumânare de Advent, Lumânarea Profetului, a pâlpâit toată seara cu un suflu puternic, invitând la Speranță, la Credință și la Iubire pentru Pruncul care în curând va veni și care va aduce cu El nădejdea Mântuirii. Mâinile lui Dumnezeu - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - i-au cuprins în căușul lor sfânt pe toți laolaltă și pe fiecare și le-au dat aripi pentru a spera într-o lume mai bună, mai îngăduitoare, mai generoasă.

Cu toții vrem să trăim într-o lume liniștită, în care să ne ducem traiul laolaltă, prin cuvânt și faptă, așa cum comunitățile primilor creștini trăiau în amintirea Învățătorului lor, străduindu-se să-l urmeze și să-l imite în toate acele virtuți care au făcut din religia creștină o forță de coeziune, răspândită în întreaga lume. Desigur, pentru aceasta a fost nevoie de mărturii de credință, chiar cu prețul vieții, de fapte care au dat dovada că a fi creștin, a te încredința cu tot ce ești și cu tot ce ai acestui deziderat major, constituie dominanta existențială a creștinismului. Martirii și sfinții au dat cu prisosință mărturie cu viața lor despre iubirea pentru Cristos.

Comunitatea noastră cuprinde oameni diferiți, cum e și firesc, fiecare cu abilitățile lui, de muncă, pricepere și dăruire, îndemânare în diferite ramuri economice, dar și de rostire, cântec și voie bună - înflorind toți împreună precum crenguțele din coronița de Advent, împodobite pentru acest sfânt prilej al Nașterii Domnului. Oamenii au nevoie și de valorificarea aceastei componente a personalității lor, prin petrecerea unui timp împreună, pentru a se cunoaște și conviețui împreună în deplină și sfântă pace universală, mai cu seamă în aceste vremuri tulburi, când pacea lumii este zdruncinată puternic de orgolii și patimi care nu au nimic de-a face cu credința în Dumnezeu.

Perioada de Advent este un timp de veghere, de așteptare rodnică, de rugăciune și pace, de bine și armonie universală, care vor dura nu până la Nașterea Pruncului Isus Cristos, ci prelungindu-se, întregul an și întreaga noastră viață creștină, până la întoarcerea la Tatăl. Este mărturia fiecăruia dintre noi și a întregii comunități, strânsă, iată, într-un singur trup mistic, al cărui cap este Isus Cristos însuși. Juniori de câțiva ani, tineri în plină afirmare, maturi și vârstnici, animați de aceste sentimente de comuniune fraternă, au șters orice diferență de categorie socială, vârstă ori alte considerente și au devenit una, după cum Una este și Biserica Sfântă, Catolică și Apostolică, recunoscută astfel în Crez în întreaga lume. Am asistat și am putut observa și simți, o dată în plus, această închegată mărturie unanimă, în acest început de Advent binecuvântat din Anno Domini 2023.

O mențiune specială e faptul că suntem sprijiniți permanent, cu grijă părintească preventivă, de cei patru păstori sufletești ai comunității „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galați, în frunte cu parohul nostru, preot prof. dr. Cristian Dumea (OFMConv). Astfel, creștinii catolici s-au bucurat din nou să se știe primitori ai tainelor sfinte, din care se împărtășesc la fiecare Sfântă Liturghie, făcând din fiecare un membru vrednic de numele de creștin, capabil să dea mărturie despre credința și iubirea lui, în numele lui Isus Cristos, Domnul nostru.

Ce bine e când frații se-adună împreună! În diferitele ocazii: la dat o mână de ajutor prin parohie, la Sfintele Liturghii, ori la aceste prelungiri ale sărbătorilor creștine, ce sporesc forța coeziunii fraterne, după exemplul suprem al lui Isus Cristos, care a întemeiat creștinismul. Dar și al seraficului Francisc, modelul nostru de trăire în armonie, dezlipire de cele materiale, ajutorare a celor mai slabi, dar mai cu seamă în Pace și Bine, comandamente absolut necesare unei bune conviețuiri în Biserică și în societate, unde suntem chemați să dăm fiecare, în perfectă bucurie, smerenie și dăruire, mărturia noastră. În felul acesta, creștinii dobândesc mai multă încredere în instituția Bisericii - cel mai de seamă for, pavăză și apărătoare a vieții umane - știind că aici își vor putea exercita credința și iubirea față de Isus Cristos, dar și față de aproapele, deziderate majore care trebuie să stea apoi înaintea tuturor celorlalți. Pace e Bene ! Laudate Jesus Christus !

Cezarina Adamescu (O.F.S)

[13.12.2023]

întâlnire frățească la clubul parohial întâlnire frățească la clubul parohial
Istoric Parohie Biserica parohială Preoți Sfânta Liturghie Administrare sacramente Cateheze Ore de religie Vizite pastorale Servicii sociale Terțiari franciscani Însoțitori în misiune FCJ Tineri și copii Corul bisericesc Îndurarea Divină Regina Cerului Viață de credință Carisma franciscană Carisma ignațiană Reflecții, cugetări Colecția de articole Evenimente Album foto Album video Filiala Foltești
CatolicaGalațicatolicagalati@gmail.com Data:01.01.2015 Număr accesări:0000001